Kontrakty dla szkolnych gabinetów stomatologicznych na nowych zasadach

0
275

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które umożliwi odrębne kontraktowanie świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie zlokalizowanym w szkole.

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe zakresy świadczeń w leczeniu stomatologicznym, czyli świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania gabinetów zlokalizowanych w szkole wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na zapewnienie finansowania ze środków publicznych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach szkolnych i tym samym umożliwi rzeczywistą poprawę dostępności do tych świadczeń dla dzieci i młodzieży, oraz ich jakości – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Obecnie funkcjonujące na terenie szkół gabinety stomatologiczne podlegają kontraktowaniu na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych, co powoduje że ich pozycja w postępowaniu konkursowym jest często słabsza. Wynika to ze specyfiki funkcjonowania tych gabinetów (ograniczone godziny i dni pracy – dostosowane do działania szkoły, utrudniony dostęp osób z zewnątrz itp.).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 22 października 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.