Konwent szpitali lubelskich

0
991

W styczniu 2011 roku w Lublinie zostało zawarte porozumienie podpisane przez szpitale publiczne zrzeszone w Konwencie Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin. Celem porozumienia jest wypowiedzenie przez te szpitale wszystkim niepublicznym placówkom umów na zabezpieczenie, realizację oraz podwykonawstwo świadczeń zdrowotnych.

Sygnatariusze nie ukrywają, że celem porozumienia jest wyeliminowanie konkurencji, jaką stanowią dla placówek publicznych podmioty niepubliczne. Zdają się przy tym zapominać, że współpraca szpitali jest naturalnym zjawiskiem. Jej zakłócanie poprzez zawieranie zmowy rynkowej przez jedną grupę podmiotów przeciw innej jest praktyką niespotykaną. Narusza ona prawo równości rynkowej podmiotów, prawo sprawiedliwej konkurencji. Narusza także prawo równego dostępu do dobra publicznego oraz harmonijne relacje gospodarcze i ukształtowany zwyczaj rynkowy.

Jako Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywtanej Służby Zdrowia nie możemy zgodzić się na budowanie karteli w celu eliminowania konkurencji. Nie możemy akceptować krycia nieudolnego zarządzania poprzez tworzenie barier rynkowych. Nie możemy akceptować zagarniania dobra publicznego przez grupę podmiotów, która sprawuje nad nim kontrolę. Jako odpowiedzialny partner społeczny sprzeciwiamy się działaniom, które prowadzą do nieoptymalnego wykorzystania środków publicznych. Z troską podchodzimy do problemu pacjentów, którzy poniosą największy bo bezcenny koszt tych działań.

Podmiot publiczny nie może wykorzystywać uprzywilejowanej pozycji, by pożytkować publiczne środki tylko do własnej działalności, jeśli nie ma możliwości lub co gorsza nie potrafi ich w pełni zagospodarować. W ubiegłym roku publiczne szpitale w Lublinie otrzymały dotacje samorządu opiewające na 26 milionów złotych. Pieniądze te pochodziły z podatków i zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, wybudowanie i wyposażanie AOiT-ów. Świadczeniodawcy niepubliczni mają prawo równego dostępu do tej infrastruktury na zasadach rynkowych.

Działanie Konwentu Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin nosi znamiona łamania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dlatego też popieramy inicjaywę Pracodawców RP zawiadomienia o takich praktykach UOKiK. Oczekujemy także reakcji Wojewódzkiego Oddziału NFZ, który przy kontraktowaniu powinien dbać o odpowiedni poziom konkurencji. Kontynuacja praktyk monopolistycznych może spowodować, że w przyszłości czyniące to szpitale mogą wymuszać znacznie wyższą wycenę punktu, a w województwie nie będzie możliwości zakontraktowania wymaganej liczby usług o odpowiedniej jakości i dostępności.

Robert Mołdach
Dyrektor OZPPSZ 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułVAT wita Was!
Następny artykułBezpieczny Pacjent 2010