Korzystna decyzja sądu w sprawie opodatkowania NZOZ-ów

0
1345

Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med

W 2010 roku Centrum Medyczne Enel-Med wystąpiło z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez utworzony przez spółkę niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Zdecydowaliśmy się na taki krok ze względu na różnorodne interpretacje przepisów podatkowych dotyczące Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i nieprecyzyjność poprzednio obowiązującej, a uchylonej przez Ustawę o działalności leczniczej, Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z sierpnia 1991 roku. Wyróżniała ona bowiem, w zależności od podmiotu tworzącego, SPZOZ-y oraz NZOZ-y. Niejasna sytuacja w przepisach dotyczyła NZOZ-ów. Ustawodawca nie uregulował formy organizacyjno-prawnej, w jakiej miałyby one funkcjonować. W efekcie NZOZ-y na gruncie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej nie były traktowane jako odrębne podmioty podatku, ale jako jedna z form prowadzenia działalności podmiotów prywatnych. Naszym zdaniem NZOZ jest odrębnym podmiotem będącym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dlatego w momencie uzyskiwania dochodów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. To właśnie chcieliśmy udowodnić w sądzie. Pierwotnie Minister Finansów uznał nasze stanowisko za nieprawidłowe. Postanowiliśmy jednak w dalszym ciągu dochodzić swoich racji. Była to dobra decyzja, ponieważ w tym roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że rację ma Enel-Med., a nie Minister Finansów.

Bardzo cieszy nas decyzja Sądu. Aktualnie zamierzamy podjąć działania o zwrot nadpłaconego podatku. Cieszy mnie też fakt, że wyrok może być zachętą dla innych prywatnych placówek w dochodzeniu swoich praw.