Koszty opieki zdrowotnej będą rosły

0
741


Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Dostęp do świadczeń szpitalnych i skrócenie kolejek – to tematy, które zdominowały  debatę publiczną w sektorze ochrony zdrowia w 2017 roku. Największą zmianę w tym zakresie przyniosła z pewnością tzw. ustawa o sieci szpitali. Jednak na realne efekty wprowadzenia przepisów będziemy musieli zaczekać.

Zweryfikowanie, czy rozwiązanie faktycznie odpowiedziało na stawiane przed nim wyzwania, będzie możliwie w dłuższej perspektywie.

W nowy rok 2018 wkroczyliśmy też ze świadomością wyzwań stojących przed całym sektorem ochrony zdrowia – zarówno przed placówkami publicznymi, jak i prywatnymi.

Trudności w dostępie do opieki medycznej i jej niewystarczające finansowanie to dziś największe wyzwania dla sektora ochrony zdrowia. Sytuacji nie poprawiają statystyki demograficzne. Starzejące się społeczeństwo oraz zwiększony popyt na świadczenia medyczne wskazują, że problem będzie narastał.

Rosnące zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, konieczność podwyższenia wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, jak również inwestycje w nowoczesne rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne sprawią, że w najbliższych latach będziemy mierzyć się z koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia.

W obliczu tych faktów podmioty prywatne już dziś coraz częściej decydują się na podnoszenie cen usług medycznych. Pozwala to, mimo rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne, we właściwym czasie zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości.

Niewątpliwie na wzrost kosztów opieki ma także wpływ ograniczona dostępność lekarzy w Polsce, związane z nią problemy z zatrudnianiem personelu, a tym samym wzrost wartości wynagrodzeń.

W Polsce liczba lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców jest najmniejsza w całej Unii Europejskiej. Są prognozy mówiące o tym, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba specjalistów, w tym dermatologów, ginekologów czy pediatrów, spadnie nawet o kilkanaście procent.

Według najnowszego raportu OECD dotyczącego stanu zdrowia Europejczyków i kondycji opieki medycznej  w Europie, w Polsce na 10 tysięcy osób przypada 23 lekarzy, a w innych krajach OECD przeciętnie 34. Pod względem liczby pielęgniarek również odbiegamy od średniej. Mamy ich 52 na 10 tysięcy osób, wobec średniej dla państw OECD wynoszącej 90. W Szwajcarii jest ich nawet 180.

Dlatego rosnące koszty opieki zdrowotnej to wyzwanie z którym zdecydowanie trzeba będzie się zmierzyć w najbliższych latach. To także problem globalny, dotykający wielu państw Europy. Prognozy wskazują bowiem, że w najbliższych latach wydatki na ochronę zdrowia wzrosną z 7 bilionów dolarów  w 2015 roku do 8,7 biliona w 2020 roku .