Kraków: certyfikat ISO dla Szpitala Bonifratrów

0
937

Szpital Bonifratrów w Krakowie otrzymał 6 maja 2014 roku certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Równocześnie z certyfikatem placówka otrzymała certyfikat IQNet -międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego największe jednostki certyfikujące, którego znak jest rozpoznawalny na całym świecie.

IQNet posiada w sektorze certyfikacji unikalną wiarygodność i reputację.

Przyznanie szpitalowi ISO potwierdza, że system zarządzania jakością pomyślnie przeszedł audyt zgodności z wymaganiami normy, która określa najlepsze praktyki oraz uruchamia mechanizmy umożliwiające ciągłe doskonalenie.
W praktyce polega to na opracowaniu i zastosowaniu takich procedur systemowych i operacyjnych, które regulują poszczególne obszary działalności szpitala. Zgodnie z nimi za priorytet uznaje się dobro pacjenta, a także rozumienie i spełnianie jego potrzeb i oczekiwań.

Problematyka związana z określeniem oraz poprawą jakości świadczonych usług staje się w ostatnich latach coraz ważniejszą dziedziną działania każdej organizacji. Wynika to z natężenia walki konkurencyjnej, a także funkcjonowania organizacji w ciągle zmieniającym się otoczeniu, które wymusza inne niż dotychczas podejścia do jakości i obsługi klienta.

Zainteresowanie tą problematyką staje się widoczne również w placówkach medycznych, dla których często koncepcja marketingu opiera się na założeniu, że pacjent i jego potrzeby są najważniejsze.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest interdyscyplinarnym ośrodkiem, zajmującym się leczeniem zachowawczym i operacyjnym, udzielaniem porad ambulatoryjnych oraz wysokospecjalistyczną diagnostyką. Usługi realizuje zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2014 ma wartość prawie 25 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego, na które przeznaczone jest 21,2 mln zł, oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych, których tradycje sięgają XVII wieku.