Kraków: monitoring odżywiania pacjentów w Centrum Amethyst

0
933

Centrum Radioterapii Amethyst z Krakowa rozpoczęło projekt systematycznego monitoringu odżywiania pacjentów poddawanych napromienianiu. Najważniejszym celem projektu jest niedopuszczenie do ich ciężkiego niedożywienia, które nie tylko utrudnia leczenie, lecz może również skutkować powikłaniami, a nawet śmiercią.

Pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na niedobory pokarmowe oraz niebezpieczną dla życia utratę wagi. Według danych National Cancer Institut  nawet do 40 procent chorych umiera nie z powodu choroby nowotworowej, a z niedożywienia.

Wdrożony przez Centrum Radioterapii Amethyst program składa się z dwóch etapów. W pierwszym każda osoba zakwalifikowana do naświetlania jest ważona i mierzona przez pielęgniarki. Wyliczają one wskaźnik masy ciała BMI – jeśli jego wartość jest mniejsza niż 20,5, wtedy ta informacja zaznaczana jest w kwestionariuszu służącym do oceny ryzyka związanego ze stanem odżywiania, a chory kierowany jest na konsultację do pracującego w Centrum Radioterapii Amethyst dietetyka.

Dietetyk przeprowadza wówczas drugi etap programu: pogłębioną ocenę stanu odżywiania. Jeśli wprowadzona dieta doustna nie pomaga i chory nadal traci na wadze, otrzymuje skierowanie do poradni leczenia żywieniowego. Ważenie pacjentów odbywa się również obligatoryjnie co tydzień przez cały okres trwania radioterapii – wszystko po to, aby na bieżąco kontrolować wagę i jak najszybciej wychwycić wszelkie niepokojące symptomy.

Centrum Radioterapii Amethyst działa na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera. Sieć Amethyst  działa w Polsce, Rumunii i Niemczech. W Polsce R.T.C. działa poprzez spółkę celową Radiology Therapeutic Center Poland (RTCP).