Kraków: nowa pracownia terapii endowaskularnej w Szpitalu Bonifratrów

0
927

W krakowskim Szpitalu Bonifratrów otwarta została nowa Pracownia Terapii Endowaskularnej. Pracownia z salą hybrydową wyposażona jest w najwyższej generacji angiograf cyfrowy z ramieniem C umożliwiający zastosowanie innowacyjnych technik terapii wewnątrznaczyniowej.

Parametry aparatu zapewniają minimalną ekspozycję na promieniowanie gwarantując pacjentowi najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki zaawansowanym narzędziom obrazowania angiograf pozwala na lepszą diagnostykę i wyższy komfort leczenia. W Pracowni wykonywane będą wysokospecjalistyczne zabiegi endowaskularne stanowiące najmniej inwazyjną formę leczenia miażdżycy tętnic (angioplastyka balonowa, implantacja stentu, endarterektomia śródnaczyniowa). Nowo oddana pracownia spełnia standardy sali hybrydowej zapewniając bezpieczeństwo i sterylność bloku operacyjnego.

Procedury wewnątrznaczyniowe są obecnie wiodącą metodą leczenia miażdżycy tętnic obwodowych. Uzupełnione o zabiegi klasyczne i hybrydowe (czyli połączenie chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej) pozwalają na udzielenie pomocy coraz większej liczbie pacjentów ze schorzeniami chorób naczyń wywołanych przez miażdżycę. Tę kompleksową formę opieki nad pacjentem gwarantuje Szpital Bonifratrów, udzielając konsultacji naczyniowych oraz wykonując szeroki zakres zabiegów chirurgicznych i angiologicznych.

Istotą zabiegu wewnątrznaczyniowego jest jego mała inwazyjność, ponieważ wykonywany jest przez nakłucie tętnicy, chory nie wymaga długiej hospitalizacji i szybko może wrócić do normalnej aktywności. Przewagą zabiegów endowaskularnych jest również brak konieczności stosowania znieczulenia ogólnego, co wpływa bezpośrednio na stan zdrowia pacjenta i czas powrotu do zdrowia.

Lekarze Szpitala Bonifratrów w ramach nowo wyposażonej pracowni wykonywać będą wysokospecjalistyczne zabiegi endowaskularne, w tym zabiegi przezskórnej angioplastyki, endarterektomię, czyli wewnątrznaczyniowe usunięcie blaszki miażdżycowej, zabiegi endowaskularnego leczenia tętniaków aorty brzusznej i piersiowej, wewnątrznaczyniowe leczenie tętnic szyjnych polegające na poszerzeniu światła tętnicy szyjnej wewnętrznej
z implantacją stentu z zastosowaniem neuroprotekcji, która chroni naczynia mózgu.

Szpital Bonifratrów, podążając za najnowszymi trendami leczenia naczyń, skupiającymi się na coraz częstszym wykorzystywaniu procedur o małej inwazyjności, planuje sukcesywnie zwiększać dostępność zabiegów wewnątrznaczyniowych. W 2013 roku specjaliści Szpitala zamierzają zrealizować o 25 procent więcej zabiegów endowaskularnych porównaniu do roku ubiegłego.

Pracownia Terapii Endowaskularnej Naczyń działa w Szpitalu Bonifratrów od 2004 roku. Wcześniej dysponowała aparatem do badań naczyniowych o zdecydowanie niższych parametrach. Pracownia wykorzystywana jest w szkoleniu lekarzy z całego kraju. Wykonywane w niej zabiegi są elementem międzynarodowych konferencji naukowych. Możliwe jest to przy zastosowaniu technik audiowizualnych i transmisji na żywo zabiegów z pracowni na sale konferencyjne w różnych miastach Polski.

Aparat do zabiegów endowaskularnych wraz z modernizacją pracowni kosztował 2 mln. złotych. Remont został pokryty ze środków własnych spółki zarządzającej Szpitalem.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest interdyscyplinarnym ośrodkiem, zajmującym się leczeniem zachowawczym i operacyjnym, udzielaniem porad ambulatoryjnych oraz wysokospecjalistyczną diagnostyką. Usługi realizuje zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnie. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 ma wartość 32 573 986,70 zł i dotyczy leczenia szpitalnego, na które przeznaczone jest 28 937 168,00 zł, oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Zakon Bonifratrów prowadzi w Europie kilkadziesiąt placówek medycznych, których tradycje sięgają XVII wieku.