Kraków: poradnia lekarza rodzinnego w Szpitalu Bonifratrów

0
1831

1 marca 2017 roku przy Szpitalu Bonifratrów w Krakowie rozpocznie działalność Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów. Pacjenci będą w niej leczeni bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres świadczeń oferowanych przez poradnię będzie dotyczył opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego, opieki pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej oraz opieki pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnia będzie także oferowała badania diagnostyczne konieczne w procesie leczenia realizowane na terenie szpitala (badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG i USG, badania endoskopowe), szczepienia ochronne zgodne z kalendarzem szczepień oraz szczepienia dodatkowe a także kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjenta.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest interdyscyplinarnym ośrodkiem, zajmującym się leczeniem zachowawczym i operacyjnym, udzielaniem porad ambulatoryjnych oraz diagnostyką. Prowadzi oddziały: chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział diagnostyczno-leczniczy, a także poradnie specjalistyczne, między innymi geriatryczną i ziołolecznictwa. Oferuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej – RTG, USG, tomografii komputerowej oraz laboratoryjne.

Usługi realizuje zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2016 miał wartość ponad 30 mln zł i dotyczył leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, apteki, sklepy zielarskie oraz domy opieki. W Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych, których tradycje sięgają XVII wieku.