Kraków: rośnie liczba pacjentów Centrum Amethyst

0
832

W Centrum Radioterapii Amethyst z Krakowa, które działa od dwóch lat, systematycznie rośnie liczba leczonych pacjentów oraz stosowanych nowoczesnych technik napromieniania. W trzech kwartałach 2015 roku (w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014) znacząco wzrosła ilość zabiegów.

Dotyczy to zabiegów: stereotaksji, których liczba wzrosła czterokrotnie, brachyterapii, których liczba wzrosła trzykrotnie oraz zabiegów z wykorzystaniem techniki VMAT, których w trzech kwartałach 2015 roku było siedmiokrotnie więcej niż rok wcześniej.

W ośrodku systematycznie rośnie liczba też pacjentów poddawanych radioterapii – w 2015 roku w każdym kwartale przechodziło ją średnio 457 pacjentów, podczas w ostatnim kwartale 2014 roku było to 398 osób. W trzech kwartałach 2015 roku radioterapię przeszły 1372 osoby, podczas gdy w całym minionym roku było ich 1050.

Zdecydowanie na plus zmieniła się proporcja zaawansowanych technologii leczenia radykalnego (mającego za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta) w stosunku do liczby zabiegów napromieniania paliatywnego. W pierwszych miesiącach działalności Centrum radioterapia paliatywna stosowana była w połowie przypadków, teraz średnia wynosi 34 procent wszystkich realizowanych zabiegów. Obecnie ich zdecydowaną większość (średnio 43 procent w kwartale) stanowi technika VMAT. W całym 2014 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 216 pacjentów, a w trzech kwartałach 2015 roku już 592 osoby (w porównywalnym okresie 2014 roku było to tylko 77 pacjentów, czyli siedmiokrotnie mniej).

Centrum Radioterapii Amethyst  prowadzone jest przez holding medyczny R.T.C. Radiotherapeutic Center. Sieć Amethyst  działa w Polsce, Rumunii i Niemczech.

W Polsce R.T.C. działa poprzez Radiology Therapeutic Center Poland (RTCP), spółkę celową powołaną do realizacji inwestycji w Krakowie i Przemyślu – w Krakowie we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim im. L. Rydygiera, w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio. Z tej drugiej z inwestycji jednak spółka zrezygnowała.