Kraków: Szpital Bonifratrów organizuje kurs dla radiologów

0
972


Krakowski Szpital Bonifratrów wygrał konkurs na organizację kursu dla techników elektroradiologów. Oferta placówki uzyskała najwyższą ocenę już po raz drugi. Szpital realizował również wcześniejszą edycją kursu, która odbyła się na początku 2012 roku.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a realizatorem projektu Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa małopolskiego w Krakowie.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Krakowie i realizowany będzie w dwóch blokach: teoretycznym oraz praktycznym. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w siedzibie realizatora projektu, natomiast nowocześnie wyposażona pracownia radiologii Szpitala Bonifratrów będzie zapleczem zajęć praktycznych dla uczestników kursu.

– Spełniamy wszelkie wymagania niezbędne do realizacji takich kursów. Dotyczy to wykwalifikowanej kadry, wyposażania pracowni radiologicznej oraz długoletniego doświadczenia w zakresie realizacji usług radiologicznych dla pacjentów Małopolski – dodaje Mirosław Gierka, Dyrektor Zarządzający Szpitala Bonifratrów w Krakowie.

Zajęcia koncentrować się będą między innymi na istotnych zagadnieniach dotyczących promieniowania, budowy aparatury diagnostycznej, technikach mammograficznych. W trakcie kursu uczestnicy poznają również aspekty związane z zasadami wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością w Szpitalu oraz wykonywania testów rutynowych sprawności aparatury Rtg i wywoływarek.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest interdyscyplinarnym ośrodkiem, zajmującym się leczeniem zachowawczym i operacyjnym, udzielaniem porad ambulatoryjnych oraz wysokospecjalistyczną diagnostyką. Usługi realizuje zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnie. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012 ma wartość 31 505 570,80 zł i dotyczy leczenia szpitalnego, na które przeznaczone jest 28 209 844 zł, oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Szpital jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem chorób naczyń realizowanym przez Regionalne Centrum Chorób Naczyń. Rocznie w Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń konsultowanych jest ponad 16 000 pacjentów. Szpital prowadzi Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii. W ramach Oddziału Chirurgii Jednego Dnia oferuje badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne oraz zabiegi operacyjne w trybie jednodniowym. Obok oddziałów szpitalnych bonifraterski Szpital w Krakowie zapewnia pacjentom dostęp do szerokiej gamy konsultujących specjalistów i badań diagnostycznych.

Od trzech lat Szpital organizuje międzynarodowe Konferencje Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej w oparciu o transmisje zabiegów (live cases) z sal operacyjnych do sal konferencyjnych. Spotkanie specjalistów angiologów, chirurgów naczyniowych, chirurgów ogólnych i radiologów interwencyjnych wpisało się już w kalendarz obowiązkowych spotkań specjalistów z Polski.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Zakon Bonifratrów prowadzi w Europie kilkadziesiąt nowoczesnych, wysokospecjalistycznych placówek medycznych, których tradycje sięgają XVII wieku.