Księga Rekomendacji I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP już dostępna

0
874

Księga Rekomendacji to  efekt kilkumiesięcznej pracy ekspertów zaangażowanych w I Kongres Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się pod koniec września 2016. 19 października 2016 roku odbyło się spotkanie podsumowujące Kongres połączone z prezentacją tej publikacji.

Księga ma posłużyć decydentom w podjęciu najkorzystniejszych dla zdrowia polskich obywateli decyzji związanych z naprawą polskiego systemu ochrony zdrowia.

Celem spotkania było również odniesienie zapisów Księgi Rekomendacji do obecnych planów Ministerstwa Zdrowia. Księga została przekazana ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców.

„Można mieć nadzieję, że większość postulatów zgłoszonych przez ekspertów, zostanie uwzględniona podczas prac Ministerstwa w najbliższym czasie. Chodzi tutaj o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia, poprawę kształcenia kadry medycznej oraz usprawnienie funkcjonowania medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej” – podkreślają autorzy Rekomendacji.

Od lewej: Karol Poznański, Anna Rulkiewicz, Andrzej Mądrala, Andrzej Sokołowski,
Jacek Krajewski, Jarosław Fedorowski

Źródło zdjęcia: Pracodawcy RP


W spotkaniu prezentującym Księgę wzięli udział: Karol Poznański z Infarmy i Platformy Farmaceutycznej Pracodawców RP, Anna Rulkiewicz, Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej a także Wiceprezydent Pracodawców RP, Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali i Wiceprzewodniczący Korporacji Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP, Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienia Zielonogórskiego, Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Andrzej Mądrala, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Wiceprezydent Pracodawców RP.

Księga Rekomendacji jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://kongreszdrowia.pl/rekomendacje/.