Laboratoria sieciowe: transfer technologii od nauki do praktyki

0
494


W sieciowych laboratoriach diagnostycznych następuje szybki transfer technologii od nauki do praktyki, a dostęp do najnowszych technologii i cyfryzacji to wzrost bezpieczeństwa diagnosty i pacjenta oraz lepsza dostępność badań i jakość wyników.

Diagnostyka laboratoryjna jest jedną z najszybciej zmieniających się dziedzin medycyny. Zmiany te są wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia, gdyż opóźnienie we wdrożeniu stosowanych na świecie rozwiązań prowadzi do powstania „długu technologicznego” i obniżenia jakości usług medycznych..

Na temat dostępu do najnowszych technologii i cyfryzacji oraz powiązania tych czynników z jakością badań mówił Michał Milczarek z Alab Laboratoria, jeden z uczestników debaty, która odbyła się podczas XIX zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Technologie XXI wieku stosowane w laboratorium diagnostycznym to aparatura badawczo-pomiarowa, technologie przyszłości, wspomaganie informatyczne pracy laboratorium, telemedycyna oraz korzystanie z internetu.

– Nowe generacje sprzętu są wydajniejsze, mniej zawodne i wspomagają pracę ludzi – podkreślał Michał Milczarek. Najnowsza aparatura w laboratorium sieciowym to większa wydajność, czyli więcej próbek na mniejszej powierzchni, większa precyzja i co się z tym wiąże – większa wiarygodność wyniku, automatyzacja kolejnych oznaczeń, czego efektem jest powtarzalność, pewność oraz wyeliminowanie elementu subiektywnego.

Automatyzacja pracy preanalitycznej i poanalitycznej to wspomagania pracy ludzi, redukcja błędów i lepsza organizacja, a także wspomaganie pracy diagnostów poprzez automatyczną kontrolę próbek, preselekcję wyników i automatyczne powtórki.

Do technologii analitycznych jutra można zaliczyć: HPLC – wysokosprawną chromatografię cieczową, LC-MS – chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrem masowym (metody referencyjne, bezpośrednie) stosowaną w terapii monitorowanej, wadach metabolicznych czy biomarkerach i toksykologii. Nowoczesne technologie to także: MaldiTof – natychmiastowa identyfikacja mikroorganizmów, POCT – błyskawiczna diagnostyka pozalaboratoryjna oraz metody genetyczne (diagnostyka mikrobiologiczna, diagnostyka mutacji somatycznych i germinalnych, diagnostyka prenatalna).

Metody te stosują laboratoria sieciowe i to właśnie w nich następuje szybki transfer technologii od nauki do praktyki i zastosowań powszechnych.

Nowoczesne laboratorium to jednostka wspomagana informatycznie. Dzięki cyfryzacji i komputeryzacji wzrasta bezpieczeństwo diagnosty i pacjenta, rośnie dostępność diagnostyki i jakość wyników. Efektem stosowania wspomagania informatycznego jest między innymi redukcja błędów związanych z poszczególnymi czynnościami, dzięki wprowadzeniu nadzoru nad próbką, przestrzeganiu procedur i kontroli jakości. Następuje także eliminacja dokumentacji papierowej. Informatyzacja umożliwia tworzenie i działanie większych laboratoriów, wspomaga także pracę diagnosty poprzez reguły walidacyjne, preselekcję wyników wymagających reakcji, delta check oraz podpis elektroniczny.

Natomiast dzięki telemedycynie następuje oderwanie miejsce wykonywania badania od jego oceny i interpretacji (zdalna walidacja wyniku). W rezultacie możliwe jest korzystanie z konsultacji specjalistów, których brakuje na miejscu, oraz z baz danych. Telemedycyna umożliwia także dostęp do wyników online i utworzenie elektronicznych archiwów dostępnych także dla pacjentów.

Dzięki takim rozwiązaniom pacjent otrzymuje wynik szybciej i w wygodniejszy sposób, jest on także bardziej wiarygodny. Diagnosta ma łatwiejsza pracę, jest bliżej medycyny klinicznej, poprawia się jego komunikacja z lekarzem, wzrasta także prestiż tego zawodu.  Lekarz otrzymuje wynik bardziej wiarygodny, zawiera on także więcej informacji, większy jest także panel dostępnych testów. 

Dzięki technologiom informatycznym stosowanych przez laboratoria sieciowe zyskują także szpitale, które mają dzięki temu dostęp do nowoczesnej diagnostyki i nowoczesnych technologii bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Zyskuje system ochrony zdrowia, który otrzymuje lepszą informację i oszczędza wydatki.

– Można powiedzieć, że laboratoria sieciowe, które stosują nowoczesną technologię, to technologiczny Hi-end w diagnostyce laboratoryjnej – podsumował Milczarek.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań jest kosztowne i na całym świecie to właśnie duże laboratoria sieciowe są pionierami we wdrażaniu nowoczesnych i kosztownych rozwiązań do diagnostyki rutynowej. Największe polskie laboratoria są w porównaniu ze światowymi, tylko średnimi, ale i one są pionierami w stosowaniu nowoczesnych technologii. Pierwszy elektroniczny dokument medyczny w Polsce powstał w roku 2008, właśnie w laboratorium sieciowym.

– Centralizacja jest rozwiązaniem stosowanym we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. Umożliwia ona oferowanie pacjentom dostępu do szerokiego zakres badań wysokospecjalistycznych, w jak najkrótszym czasie i za rozsądną cenę. Nie jest możliwy rozproszony rozwój diagnostyki zaawansowanej, podobnie jak medycyny wysokospecjalistycznej – mówi podczas debaty Tomasz Anyszek z Laboratoriów Synevo.

W debacie wzięli także udział: Jakub Swadźba, Barbara Kopeć oraz Dariusz Zowczak z sieci Diagnostyka.

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej odbywał się od 3 do 6 września 2017 roku w Krakowie. Debata na temat jakości w laboratoriach sieciowych miała miejsce 5 września 2017. Jej organizatorem było Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej.