Laboratorium Genesis z certyfikatem CGH

0
1269

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka wraz z grupą ekspertów przyznali Laboratorium Diagnostyki Genetycznej CGM Genesis z Poznania certyfikaty „Laboratorium rekomendowane przez PTGC”, w zakresie cytogenetyki klasycznej, technik molekularnych oraz mikromacierzy CGH.

Certyfikaty potwierdzają, że laboratorium spełnia wszystkie wymagania dotyczące między innymi wyposażenia aparaturowego, liczby wykonanych badań, kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych (określają odpowiednią liczbę i przygotowanie zawodowe osób wykonujących badania diagnostyczne i autoryzujących wyniki tych badań).

Na początku kwietnia 2016 Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o. z Poznania po raz kolejny z sukcesem przeszły kontrolę przeprowadzoną przez EMQN (European Molecular Quality Network), w zakresie skuteczności techniki sekwencjonowania DNA, a także jakości oraz właściwej interpretacji uzyskiwanych w ten sposób danych i otrzymały certyfikat EMQN.

Centrum Genetyki Medycznej Genesis działa od 1999 roku (początkowo działało jako Centrum Genetyki Medycznej, od 2009 roku pod obecną nazwą). Specjalizuje się w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych, niepowodzeń rozrodu i poradnictwie genetycznym.

Poradnie Genetyczne Genesis działają w Poznaniu (przy ulicy Grudzieniec 4) oraz w Zielonej Górze (przy ulicy Towarowej 20). Poza tym Centrum posiada ponad 40 jednostek partnerskich na terenie całej Polski.

Centrum to jedyna w Polsce placówka medyczna posiadająca tak szeroką ofertę badań genetycznych (ponad 200) i udzielająca konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizuje świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.