Lądowisko Szpitala Gajda-Med w systemie ASAR

0
300

Lądowisko przy Szpitalu Powiatowym Gajda – Med w Pułtusku zostało włączone do krajowego systemu ASAR (Aeronautical Search and Rescue), którego zadaniem jest między innymi zapewnienie koordynacji działań poszukiwawczo-ratowniczych, mających na celu niesienie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych poszkodowanych w wyniku zdarzeń lotniczych.

Informację w tej sprawie szpital otrzymał z Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre) obejmuje działaniem obszar lądowy i morski w granicach Warszawa FIR, czyli polskim rejonie informacji powietrznej, i organizuje niezbędne środki ratunkowe dla wszystkich potrzebujących, bez względu na ich narodowość i przynależność państwową statków powietrznych, biorących udział w danym incydencie.

Instrumentem wykonawczym służb ASAR w zakresie poszukiwania i ratowania lotniczego są Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (LZPR). Śmigłowce stacjonujące w bazach LZPR pozostają na co dzień w stanie gotowości „2”. W chwili, gdy zachodzi ewentualność ich wykorzystania, ich stan gotowości podnoszony jest praktycznie w kilkanaście minut na „1”- załogi zajmują wtedy miejsca na pokładach i oczekują na komendę do startu.

Jest to służba, która zaczyna działać w sytuacji wystąpienia zdarzenia mającego związek z działalnością lotniczą człowieka. W chwili gdy załoga i pasażerowie jakiegokolwiek statku powietrznego są w niebezpieczeństwie i wymagają pomocy (od samolotu komunikacyjnego począwszy, przez balony, szybowce po inne aparaty latające). Jeżeli ktokolwiek z nich jest w niebezpieczeństwie swoją pracę zaczyna Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego. Są to także siły i środki naziemne w postaci na przykład naziemnych grup poszukiwania i ratownictwa, jeżeli tylko są w zasobach ASAR.

Lądowisko przy szpitalu Gajda-Med zostało oficjalnie zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w kwietniu 2018 roku. Powstało po to, by poprawić dostęp do szpitala w krytycznych sytuacjach, kiedy liczy się czas. Nie jest ono wymogiem dla szpitali bez SOR-u, ale znacznie podnosi  bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Czytaj także: Pułtusk: punt pobrań Drive Thru w Szpitalu Gajda-Med>>>

Pod koniec 2019 roku lądowisko zostało dopuszczone do wykonywania operacji lotniczych przez załogi HEMS (śmigłowce) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szpital w Pułtusku prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.