Larmed: nowe usługi specjalistyczne

0
793


Centrum Medyczne Larmed z Krakowa rozszerzyło zakres oferowanych usług o diagnostykę i leczenie chrapania oraz bezdechu sennego. Usługi są komercyjne. Promocyjna cena badania polisomnograficznego wynosi 250 zł.

W ramach nowych usług placówka oferuje badana określające, czy występują zaburzenia oddychania w czasie snu, jakiego typu są to zaburzenia i jaki jest stopień zaawansowania choroby. Kompleksowa analiza procesu chorobowego pomaga wybrać najlepszą metodę leczenia.

Centrum Medyczne Larmed oferuje konsultacje specjalistyczne w około 20 specjalnościach, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia schorzeń laryngologicznych oraz alergologicznych. Działają tutaj między innymi poradnie: chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, gastroenterologii, pulmonologii, neurochirurgii. Placówka oferuje także usługi ginekologiczne, w tym leczenie niepłodności oraz diagnostykę w zakresie ultrasonografii ogólnej i dopplerowskiej, endoskopowej diagnostyki laryngologicznej, tympanometrii, audiometrii, diagnostyki okulistycznej, testów alergicznych i szerokiego spektrum badań laboratoryjnych.

Centrum oferuje główne usługi komercyjne. W roku 2013 placówka posiada kontrakt z NFZ, którego wartość wynosi 406 182,78 zł. Kontrakt dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii i wenerologii, gruźlicy i chorób płuc, ginekologii i położnictwa oraz okulistyki dla dzieci. Centrum Medyczne Larmed mieści się przy ulicy Lwowskiej 17/1.