Laser Med: II kwartał 2016 z zyskiem

0
912


Łączne przychody spółki Laser Med. S.A. za dwa kwartały 2016 roku wyniosły 435.316 zł i były wyższe niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku 2015. Jednocześnie w II kwartale roku 2016 odnotowano zysk w wysokości 37 697 zł , natomiast II kwartał 2015 spółka zakończyła kwartał stratą w wysokości 47 805 zł.

Na wynik finansowy za II kwartał 2016 roku miały wpływ wydatki związane z funkcjonowaniem spółki, które wzrosły w związku z dokonaniem inwestycji w zaplecze techniczne niezbędne do prowadzenia działalności. Spółka kontynuowała działania promocyjne i marketingowe, służące zwiększeniu rozpoznawalności marki na rynku lokalnym, a także inwestowała w pracowników, realizując szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w celu zwiększania kompetencji i umiejętności zatrudnionego zespołu. Zakupiono preparaty długoterminowe wykorzystywane do zabiegów w dermatologii estetycznej.

Laser-Med S.A. prowadzi w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej placówkę oferującą usługi w zakresie odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie metody odchudzania i modelowania sylwetki oraz zabiegi laseroterapii. W ofercie centrum znajdują  się zabiegi dla pań (zabiegi na twarz, modelowanie sylwetki, zabiegi z dermatologii leczniczej i estetycznej, konsultacje chirurgiczne i dietetyczne), dla panów (zabiegi na twarz, modelowanie sylwetki), a także zabiegi kosmetyczne.

Strategia Laser-Med zakłada rozszerzenie działalności w branży medycyny estetycznej. Spółka zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku chirurgii i  medycyny estetycznej przede wszystkim poprzez utworzenie sieci placówek własnych.