Laser-Med: niższa strata w IV kwartale 2015

0
876

Łączne przychody spółki Laser-Med za cztery kwartały 2015 roku wyniosły 655.957 zł. Wyniki narastająco były zdecydowanie wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014. Jednocześnie w IV kwartale roku 2015 odnotowano znacznie niższą stratę w wysokości -102.292 zł.

Na wynik finansowy za IV kwartał 2015 roku miały wpływ wydatki związane z funkcjonowaniem spółki, które wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 w związku z dokonaniem szeregu inwestycji w zaplecze techniczne niezbędne do prowadzenia działalności. Spółka kontynuowała też działania promocyjne i marketingowe, służące zwiększeniu rozpoznawalności marki na rynku lokalnym, a także inwestowała w pracowników, realizując szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii. Zakupiono preparaty długoterminowe wykorzystywane do zabiegów w dermatologii estetycznej, a cieszące się dużym zainteresowaniem klientów.

Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku chirurgii medycyny estetycznej przede wszystkim poprzez utworzenie sieci placówek własnych. Laser-Med pragnie też rozszerzać swoją działalność prowadzoną w branży medycyny estetycznej.

Laser-Med S.A. prowadzi w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej placówkę oferującą usługi w zakresie odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie metody odchudzania i modelowania sylwetki oraz zabiegi laseroterapii. W ofercie centrum znajdują  się zabiegi dla pań (zabiegi na twarz, modelowanie sylwetki, zabiegi z dermatologii leczniczej i estetycznej, konsultacje chirurgiczne i dietetyczne), dla panów (zabiegi na twarz, modelowanie sylwetki), a także zabiegi kosmetyczne. Zarząd firmy tworzą: Kamila Krieger (prezes zarządu) oraz Ewa Łączkowska (członek zarządu).