Laser-Med: spadek przychodów spółki

0
1136

Spółka Laser-Med S.A. zanotowała w I kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 149 442 zł. Przychody te były niższe niż zanotowane w I kwartale roku 2012, kiedy to wyniosły 173 637 zł. Spółka wykazała też stratę na poziomie 22 344 zł. W I kwartale 2012 roku strata wyniosła 18 513 zł.

W całym roku 2012 spółka Laser-Med osiągnęła przychody w wysokości 561 129 zł oraz stratę wynoszącą 270 034 zł.

Według komentarza spółki na wynik finansowy za I kwartał 2013 rok miały wpływ wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, takie jak zakup preparatów potrzebnych dla świadczenia wielu usług,  a także inne stałe koszty, w tym wynagrodzenia wykwalifikowanych pracowników. Nieco wyższe koszty operacyjne to również wynik wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne.

Laser-Med systematycznie rozszerza działalność w branży medycyny estetycznej. W styczniu 2013 roku spółka uzyskała pozytywną opinię z Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej dotyczącą spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Spółka ubiega się o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w przypadku uzyskania odpowiednich wpisów, będzie mogła starać się na przykład o kontrakt z NFZ.

Laser-Med S.A. prowadzi w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej placówkę oferującą usługi w zakresie odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie metody odchudzania i modelowania sylwetki, zabiegi laseroterapii. W ofercie centrum znajdują  się zabiegi dla pań (zabiegi na twarz, modelowanie sylwetki, zabiegi z dermatologii leczniczej i estetycznej, konsultacje chirurgiczne i dietetyczne), dla panów (zabiegi na twarz, modelowanie sylwetki), a także zabiegi kosmetyczne. Zarząd firmy tworzą: Kamila Krieger (prezes zarządu) oraz Ewa Łączkowska (członek zarządu).