Laser-Med zmienia nazwę na One More Level

0
544

Laser-Med S.A. poinformował o połączeniu ze spółką One More Level i o zmianie nazwy. Spółka, która dotychczas prowadziła działalność medyczną, podjęła decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych oraz mobilnych.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za nowo emitowane akcje. Po połączeniu kapitał zakładowy wynosi 5.351.644 zł.

Laser-Med S.A. prowadził w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej placówkę oferującą usługi w zakresie odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie metody odchudzania i modelowania sylwetki oraz zabiegi laseroterapii.

One More Level S.A. to studio game developerskie, założone w lipcu 2014 roku, będące wydawcą takich gier jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. One More Level S.A. opracowuje także projekt, który ukaże się nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One).

Łączne przychody spółki Laser Med S.A. za II kwartał 2017 roku wyniosły 27 tys. zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 215 462 tys. zł. Spółka odnotowała w II kwartale 2017 stratę w wysokości 1 416 zł. Wpływ na wyniki spółki miały działania związane ze zmianą profilu działalności.

Po III kwartałach 2017 roku odnotowano większy zysk netto niż rok wcześniej i wyniósł on 229 968,40 zł, na co wpływ miały przeprowadzone działania restrukturyzacyjne dotyczące redukcji zobowiązań oraz zbycia aktywów, związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł.