Łazarski: różne perspektywy zadań menedżerów placówek

0
1019

Program V modułu studiów podyplomowych MBA zatytułowanego „Metody i techniki menedżerskie w ochronie zdrowia” został przygotowany w taki sposób, aby uwzględnić różne perspektywy zadań, które musi podejmować zarządzający szpitalem, przychodnią, czy też praktyką medyczną. Studia odbywają się na warszawskiej Uczelni Łazarskiego.

Z jednej strony zakres tematyczny obejmuje doskonalenie umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie sporów, identyfikacja i doskonalenie kultury organizacyjnej, umiejętność wystąpień publicznych w momentach kryzysowych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz wykorzystanie potencjału dialogu społecznego. Z drugiej strony program wyposaża słuchaczy w narzędzia twarde niezbędne w kontrolingu finansowym i operacyjnym, identyfikowaniu optymalnych źródeł finansowania, zasad współpracy z giełdą, inwestorem strategicznym, partnerem PPP, bankiem lub inną tego typu instytucją finansową. Program buduje też obszerną podstawę w zakresie określania optymalnych ram i struktur organizacji, panującego w niej ładu informacyjnego, a także doskonalenia efektywności. Uwzględnia przy tym wszechobecne we współczesnym świecie kwestie prawa.

Szkoleniu przyświeca zasada otwartej komunikacji ze słuchaczami. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych formach wykładów, konwersatoriów i warsztatów, które dają ich uczestnikom możliwość pełnej interakcji. Co szczególnie warte podkreślenia, wykładowcami są wyłącznie praktycy zarządzania w ochronie zdrowia, posiadający jednocześnie doświadczenie akademickie lub naukowe. Podejście to gwarantuje, że szkolenia w Uczelni Łazarskiego są osadzone w rzeczywistości gospodarczej, którą wzbogaca wiedza akademików.

Studia w zakresie metod i technik menedżerskich w ochronie zdrowia rozpoczynają się 14 kwietnia 2012 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie uczelni:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/szkolenia/metody-i-techniki-menedzerskie-w-jednostkach-ochrony-zdrowia/