Łazarski: studia dla obecnych i przyszłych menedżerów

0
928

14 kwietnia 2012 rozpoczyna się na warszawskiej Uczelni Łazarskiego szkolenie zatytułowane „Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia”. Jest ono przeznaczone dla obecnych i przyszłym menedżerów ochrony zdrowia średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Pogodzenie potrzeb tych bliskich, a jednak różniących się grup zawodowych, możliwe jest dzięki solidnej a jednocześnie ambitnej bazie programowej. Dla jednych będzie ona platformą przyswojenia kluczowych umiejętności menedżerskich, innym stworzy możliwość poznania szczególnych rozwiązań i rzadko prezentowanej „kuchni” – mówi Robert Mołdach, lider merytoryczny programu.

Taki przekrój programowy wykładów jest możliwy dzięki prowadzeniu ich przez doświadczonych praktyków i wybitnych ekspertów dziedzinowych. Dzięki takim założeniom program stanowi doskonałą ofertę dla lekarzy pełniących kluczowe funkcję zarządcze, członków zarządów pragnących doskonalić swoje umiejętności, kierownictwa różnego szczebla pionów organizacyjnych placówki zdrowotnej, a także osób z mniejszym doświadczeniem chcących kształcić się w tym kierunku.
Tematyka szkolenia (i programu MBA w ochronie zdrowia) została ukształtowana w taki sposób, aby była atrakcyjna i przydatna także dla pracowników administracji centralnej i samorządowej, których praca przekłada się na efektywność systemu i optymalne wykorzystanie środków. W dobie przekształceń program powinien okazać się szczególnie pomocny osobom zaangażowanym w prowadzenie i koordynację procesu przekształceń szpitali publicznych i budowania ładu wymaganego przez standardy partnerstwa publiczno-prawnego.

Doświadczenia pierwszej edycji pokazują, że studia te dają także doskonałą bazę merytoryczną dla osób całkowicie zmieniających dziedzinę wiedzy i afiliację zawodową. Korzystają one z potencjału, jaki daje rozwijający i przekształcający się sektor ochrony zdrowia, który poszukuje nowoczesnych interdyscyplinarnych kadr zarządzających o szerokim spojrzeniu – dodaje Robert Mołdach.

Szczegółowe informacje o studiach znajdują się na stronie uczelni:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/szkolenia/metody-i-techniki-menedzerskie-w-jednostkach-ochrony-zdrowia/