Łazarski: techniki menedżerskie na trudny okres zmian

0
994

Metody i techniki menedżerskie w ochronie zdrowia to temat V modułu studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Moduł ten ma na celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie zmiany i niepełnego finansowania.

Umiejętnie ich stosowane pozwala optymalnie kształtować rozwój placówek ochrony zdrowia oraz doskonalić ich efektywność oraz jakość usług. Tworzy też fundament wiedzy szczególnie przydatny w dobie transformacji sektora, którą zainicjowały ustawy: o działalności leczniczej, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz refundacyjna. Osoby, które ukończą program, będą dobrze przygotowane, by rozwijać przedsiębiorstwo medyczne prowadzone w rozumieniu nowej legislacji.

Współczesna konkurencyjna gospodarka i napięty ogólnoświatowy system finansowy wymaga od zarządzających najwyższych umiejętności w celu osiągnięcia założonych celów budżetowych i wskaźników operacyjnych. Zjawisko to nasila się w sektorze ochrony zdrowia, gdzie spiętrzają się niespotykane do tej pory wyzwania gospodarcze i populacyjne. Starzejące się społeczeństwo, drożejące leki i technologie medyczne, rosnąca świadomość zdrowotna pacjentów i ich oczekiwania terapeutyczne – wszystkie te procesy czynią niezwykle trudnym zachowanie dialektycznej równowagi pomiędzy ograniczonym finansowaniem i niemalże nieograniczonymi potrzebami. Na tę sytuację nakłada się trwająca reforma systemu opieki zdrowotnej, która jest prowadzona bez przedstawienia wizji docelowego systemu, dającej zarządzającym możliwość zaplanowania i długofalowego dostosowania swoich działań.

Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach wykładów, konwersatoriów i warsztatów. Wykładowcami są wyłącznie praktycy zarządzania w ochronie zdrowia, posiadający jednocześnie doświadczenie akademickie lub naukowe. Wśród nich są m.in. dr Robert Mołdach, dr Edyta Grabowska-Woźniak, mec. Roman Walasiński, architekci: Elżbieta Niedźwiecka i Mieszko Niedźwiecki, Agnieszka Szpara, Wojciech Mizerka, Michał Rybak, Jakub Tatak, mec. Maciej Gawroński.

Studia w zakresie metod i technik menedżerskich w ochronie zdrowia rozpoczynają się 14 kwietnia 2012 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie uczelni:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/szkolenia/metody-i-techniki-menedzerskie-w-jednostkach-ochrony-zdrowia/