Leczenie szpitalne: projekt zarządzenia

0
955

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Uwagi można zgłaszać do 27 stycznia 2012 r.

Projekt zarządzenia do pobrania