Lekarze apelują o dostęp do środków z NFZ dla prywatnych podmiotów

0
1003

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbywał się 13 i 14 maja 2016 roku w Warszawie, zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o utrzymanie prawa podmiotów prywatnych do ubiegania się, na równych prawach z podmiotami publicznymi, o środki publiczne przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz o zachowanie konkurencyjności polegającej na możliwości wyboru podmiotu leczniczego przez pacjentów.

Lekarze uzasadnili swój apel tym, że „konkurencja między podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz udział podmiotów prywatnych, obok publicznych, w udzielaniu tych świadczeń są zasadami (wprowadzonymi w roku 1999), które miały istotny wpływ na znaczące zwiększenie liczby udzielanych świadczeń, poprawę ich jakości oraz poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ostatnich kilkunastu latach”.

Podkreślili też, że w niektórych dziedzinach opieki zdrowotnej udział prywatnych podmiotów jest niemal 100-procentowy i są to te dziedziny, w których osiągnięto powszechnie doceniane sukcesy, jak na przykład podstawowa opieka zdrowotna, dializoterapia, kardiologia interwencyjna oraz wiele dziedzin ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zasady powinny być – zdaniem Zjazdu – zachowane, bez względu na przyjęty sposób finansowania systemu opieki zdrowotnej – ubezpieczeniowy czy budżetowy.

Zjazd lekarzy podjął w sumie 2 stanowiska i 19 apeli.

Dotyczyły one przeznaczenia na ochronę zdrowia co najmniej 6 procent PKB, a także między innymi zmian w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy, uproszczenia sposobu wystawiania e-recept, ograniczenia reklam leków, zmian przepisów podatkowych, tak aby umożliwiły zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na doskonalenie zawodowe, ustalenie minimalnego wynagrodzenia lekarzy, a także zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego tak, aby nie wykluczała ona z dialogu reprezentacji lekarzy i lekarzy dentystów.