Liczymy na obniżenie kosztów ubezpieczenia

0
1795

Andrzej MądralaAndrzej Mądrala
Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT

Andrzej Mądrala – Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT

Niedawna nowelizacja ustawy o działalności leczniczej dała w teorii podstawy do obniżeniu kosztu ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Jak jednak będą kalkulować w nowej rzeczywistości koszt ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń, tego dowiemy się w najbliższych tygodniach.

Podstawowy mechanizm pozwalający obniżyć koszt ubezpieczenia polega na przejęciu przez szpital ryzyka ubezpieczeniowego w stosunku do każdego zdarzenia do wysokości sumarycznej uzgodnionej kwoty oraz obniżeniu całkowitej sumy ubezpieczenia.

Oferta ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, którą otrzymało na początku roku  Centrum Medyczne MAVIT dla szpitali w Warszawie oraz Katowicach  wyniosła prawie 200 tysięcy złotych i była nie do zaakceptowania. Ponieważ zamierzamy skorzystać z możliwości, jakie daje nam nowelizacja, postanowiliśmy ze względu na niską szkodowość i wysokie bezpieczeństwo pacjentów w naszych szpitalach przyjąć określony udział własny i adekwatną sumę ubezpieczeniową. Mam nadzieję, że koszt ubezpieczenia obniży się o około 60 %.

Należy jednak podkreślić, że nowelizacja ustawy nie rozwiązuje problemu szeroko zarysowanej definicji zdarzenia medycznego, które obecnie obejmuje zbyt wiele sytuacji. Daje jednak czas na jej nowelizację a pacjentom tworzy lepsze warunki dochodzenia odszkodowania.