Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia: konkurs Wolters Kluwer i Uczelni Łazarskiego

0
778

Już po raz drugi Wolters Kluwer i Uczelnia Łazarskiego organizują  konkurs mający na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Kandydaci do tytułu Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia zgłaszają projekty w pięciu kategoriach.

Są to następujące kategorie:
• zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów – projekty zgłaszane w tej kategorii dotyczą podniesienia jakości obsługi pacjentów, ograniczenia zdarzeń medycznych oraz poprawy komunikacji między pacjentem i jego bliskimi a personelem medycznym
• zarządzanie finansami –kategoria ta ma na celu wyłonienie najlepszego projektu proponującego rozwiązania związane z controllingiem, strategicznym zarządzaniem finansami oraz pozyskiwaniem środków finansowych
• zarządzanie infrastrukturą – kategoria skupia się na projektach związanych z modernizacją, rozbudową oraz optymalizacją infrastruktury budowlanej oraz technicznej (dotyczy zarówno obiektów budowlanych jak i aparatury medycznej)
• zarządzanie kapitałem ludzkim – jest to kategoria gromadząca propozycje związane z procedurami usprawniającymi zarządzanie personelem, poprawę relacji i komunikacji między pracownikami oraz wzrost motywacji, kompetencji, efektywności jak również bezpieczeństwa kadry danej placówki
• informatyzacja – obejmuje projekty przedstawiające wzrost poziomu zinformatyzowania podmiotów leczniczych odnoszące się do stanu aktualnego i perspektyw.

W drugiej edycji konkursu rozpatrywane są projekty realizowane między 1 stycznia 2010 roku a 30 czerwca 2013 roku, natomiast ostateczny termin ich składania to 31 stycznia.2014 W każdej z pięciu kategorii komisja ekspercka wyróżni trzy projekty nominowane do tytułu Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia, spośród których Kapituła Konkursu wyłoni laureata.

Do walki o tytuł zgłosić można więcej niż jeden projekt, należy jednak pamiętać, że tylko jeden projekt może konkurować w danej kategorii, a ten sam projekt nie może zostać zgłoszony w kilku kategoriach jednocześnie. Projekty, które były rozpatrywane w zeszłorocznej edycji konkursu, mogą ponownie zostać zgłoszone przez ich autorów, pod warunkiem, że wpisują się one w ramy czasowe realizacji projektu drugiej edycji, oraz spełniają pozostałe warunki konkursu.

31 marca 2014 roku odbędzie się konferencja podsumowujące tegoroczne zmagania uczestników oraz uroczysta Gala Finałowa, podczas której uhonorowani zostaną laureaci konkursu.

Regulamin, rozmowy z laureatami edycji 2012 oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://konferencja.abc.com.pl/liderzyzmian/index.html