Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia: przedłużony termin zgłaszania projektów

0
994


Do 16 lutego 2014 przedłużony został termin zgłaszania projektów do konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Konkurs, jako wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uczelni Łazarskiego, ma promować najwyższe standardy zarządzania podmiotami leczniczymi.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Oceniane są projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny – od rejestracji po finałowa galę, która odbędzie się 12 marca 2014 roku.

Kilkuetapowa ocena projektów dokonywana jest przez niezależne Jury – Komisję Ekspercką oraz Kapitułę Konkursu., która wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach spośród nominowanych projektów. Nagradzane są podmioty lecznicze oraz członkowie zespołów realizujących zwycięski projekt

Projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach:

• zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów – projekty zgłaszane w tej kategorii dotyczą podniesienia jakości obsługi pacjentów, ograniczenia zdarzeń medycznych oraz poprawy komunikacji między pacjentem i jego bliskimi a personelem medycznym

• zarządzanie finansami –kategoria ta ma na celu wyłonienie najlepszego projektu proponującego rozwiązania związane z controllingiem, strategicznym zarządzaniem finansami oraz pozyskiwaniem środków finansowych

• zarządzanie infrastrukturą – kategoria skupia się na projektach związanych z modernizacją, rozbudową oraz optymalizacją infrastruktury budowlanej oraz technicznej (dotyczy zarówno obiektów budowlanych jak i aparatury medycznej)

• zarządzanie kapitałem ludzkim – jest to kategoria gromadząca propozycje związane z procedurami usprawniającymi zarządzanie personelem, poprawę relacji i komunikacji między pracownikami oraz wzrost motywacji, kompetencji, efektywności jak również bezpieczeństwa kadry danej placówki

• informatyzacja – obejmuje projekty przedstawiające wzrost poziomu zinformatyzowania podmiotów leczniczych odnoszące się do stanu aktualnego i perspektyw.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie  www.konferencje.abc.com.pl

Na temat laureatów pierwszej edycji konkursu można przeczytać tutaj>>>