Łódź: Szpital Bonifratrów w rankingu CMJ

0
1016


Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi znalazł się w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital 2012”, przygotowanym przez zespół Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia.  

Szpital jako jedyna placówka medyczna z województwa łódzkiego znalazł się w zestawieniu niepublicznych szpitali zabiegowych, zajmując 21 miejsce. Punkty przyznawano w obszarach takich jak: zarządzanie, jakość opieki, opieka medyczna, jakość usług, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta. W rankingu województwa łódzkiego, obejmującym zarówno szpitale publiczne jak i niepubliczne, szpital zajął 7 miejsce.

Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi posiada 150 łóżek. Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz  przychodnia specjalistyczna. W 2009 roku w struktury szpitala została włączona poradnia rehabilitacyjna.

Szpital prowadzi inwestycje mające na celu modernizację placówki. W roku 2012 uruchomiono tutaj nowy odział anestezjologii i intensywnej terapii. Rozpoczęto także świadczenia w zakresie okulistyki i ortopedii. W planach jest przebudowa i powiększenie obiektu, w którym znajduje się dział rehabilitacji. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012 wynosi prawie 25 mln zł.

Od 1 stycznia 2010 roku w wyniku zmian organizacyjno prawnych szpital działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Boni Fratres Lodziensis. Szpital Bonifratrów w Łodzi jest jednym z 4 szpitali w Polsce prowadzonych przez zakon Bonifratrów. Pozostałe działają w Katowicach, Krakowie i w Piaskach – Marysinie. Poza tym Bonifratrzy prowadzą na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.