Lublin: certyfikat ISO dla Żagiel Med

0
911


Spółka Żagiel Med z Lublina opracowała oraz wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008. To standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Tym samym Żagiel Med dołączył do grona firm, które w swojej strategii działania kierują się m.in. orientacją na klienta, zaangażowaniem całej kadry czy ciągłym jej doskonaleniu.

– Certyfikat, jaki otrzymaliśmy jest potwierdzeniem dla pacjentów oraz dla całego naszego zespołu, że pracujemy zgodnie z wyznaczonymi standardami. Cały czas doskonalimy swoją pracę, co przekłada się na zadowolenie naszych pacjentów. To także prestiż dla naszej firmy – mówi Dorota Karczewska, Prezes Żagiel Med.

SO 9001:2008 to jedyna norma zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, która została wydana w języku polskim w lutym 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem produktów czy usług danej organizacji. Do głównych wymagań normy ISO 9001:2008 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, zorientowanie na klienta, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami, ciągłe doskonalenie oraz dokonywanie systematycznych pomiarów (np. zadowolenia klienta).

– Wdrożenie normy ISO 9001:2008 dla Żagiel Med oznacza wiele korzyści dla pacjentów, zespołu oraz dla współpracujących ze spółką kontrahentów. Pokazujemy naszym pacjentom, że inwestujemy nie tylko w najnowocześniejszy sprzęt medyczny ale przede wszystkim podnosimy kompetencje naszego zespołu. Inwestujemy również w nowoczesne metody zarządzania co wskazuje, że poważnie podchodzimy do przyszłości naszej firmy – dodaje Dorota Karczewska.

Otrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2008 było zwieńczeniem procesu, który rozpoczął się w marcu 2013 roku. Wdrażanie systemu zarządzania jakością obejmowało szkolenia dyrekcji, kierowniczej kadry medycznej i niemedycznej oraz pozostałych pracowników wszystkich placówek Żagiel Med, tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w obszarze administracji i świadczonych usług medycznych. Ostatni etap to przystąpienie Żagiel Med do audytu certyfikacyjnego. Certyfikacja odbyła się we wrześniu 2013 i została przeprowadzona przez niezależną jednostkę certyfikującą Q&R Polska Sp. z o.o. Na podstawie przeprowadzonych audytów 16 września 2013 przyznano spółce Żagiel Med Certyfikat Jakości, którzy jest ważny przez 3 lata. W tym czasie co roku będzie prowadzony audyt sprawdzający. Proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz szkolenia koordynowała olsztyńska firma QMM Doradztwo.

Żagiel Med. prowadzi w Lublinie trzy placówki: przy ulicy Tetmajera 21, gdzie działa szpital z przychodnią, oraz przy ulicach – Onyksowej 12 oraz Zana 32 A, gdzie działają jednostki ambulatoryjne. Placówki Żagiel Med oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, medycynę pracy i usługi szpitalne. Oprócz usług poradni POZ pozostałe usługi placówek są komercyjne. Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej CRH Żagiel.