Lublin: CM Sanitas zapowiada nowe usługi

0
813

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina zapowiada wprowadzenie już wkrótce do swojej oferty opieki hospicyjnej i poszpitalnej w domu pacjenta a także usług pielęgniarskich wykonywanych w domu pacjenta.

We wrześniu 2016 placówka Centrum działająca w Lublinie przy ulicy Hempla 5 (w budynku Bigmar) rozszerzyła zakres oferowanych usług o muzykoterapię.

Przychodnia w Lublinie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, rehabilitację oraz medycynę pracy. W placówce wykonywane są także zabiegi w zakresie chirurgii jednego dnia.

Sanitas prowadzi też filię w Świdniku, która  oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i konsultacje specjalistyczne.

Większość usług Centrum Sanitas świadczonych jest w ramach kontraktu z NFZ. Wartość kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2016 ma wartość ponad 8 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.