Lublin: nowe usługi w CM Sanitas

0
959

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina  rozszerzyło zakres oferowanych usług o hospicjum domowe dla dorosłych. Placówka oferuje w ramach świadczeń dla pacjentów w domach usługi pielęgniarskie, rehabilitację a także opiekę poszpitalną.

Centrum zapewnia indywidualny plan opieki, opiekę nad osobami chorymi terminalnie, przewlekle ciężko chorymi oraz niepełnosprawnymi. Posiada zespół pielęgniarski oraz fizjoterapeutyczny i psychologiczny

Sanitas prowadzi przychodnię w Lublinie, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, rehabilitację oraz medycynę pracy. W placówce wykonywane są także zabiegi w zakresie chirurgii jednego dnia.

Sanitas prowadzi też filię w Świdniku, która  oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i konsultacje specjalistyczne.

Większość usług Centrum Sanitas świadczonych jest w ramach kontraktu z NFZ. Wartość kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2016 ma wartość ponad 8 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.