Lublin: rewolucyjna metoda leczenia nowotworów w Żagiel Med

0
694

Zespół lekarzy ze Szpitala Żagiel Med w Lublinie przeprowadził dwie pionierskie operacje raka trzustki metodą NanoKnife®. Stosowanie urządzenia opartego o technologię tzw. nieodwracalnej elektroporacji (IRE) to innowacyjne rozwiązanie które pozwala na leczenie pacjentów z nieoperacyjnymi nowotworami.

– Nieodwracalna elektroporacja (IRE) jest stosunkowo nową, nietermiczną metodą ablacji zaprojektowaną na potrzeby precyzyjnego i efektywnego niszczenia komórek nowotworowych. System NanoKnife® IRE jest pierwszym i jedynym urządzeniem opartym na tej technologii, otwierającym nową generację sprzętu do miejscowej ablacji – wyjaśnia dr. n. med. Ryszard Wierzbicki, chirurg onkolog szpitala Żagiel Med.

Operacja polega na wprowadzeniu w obręb guza nowotworowego elektrod, które w mikrosekundowych odstępach czasu emitują precyzyjnie nakierowane na komórki rakowe impulsy elektryczne o bardzo wysokim napięciu (do 3000V). Prowadzi to do zniszczenia błon komórek rakowych, przy czym sąsiadujące z nimi komórki i tkanki innych narządów są całkowicie bezpieczne. Cały zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i nie obciąża pacjenta, który już po kilku dniach może opuścić oddział chirurgiczny.

– NanoKnife® jest niezwykle precyzyjny. Użycie procedury IRA pozwala na zniszczenie miejscowe guzów nowotworowych pierwotnie nieresekcyjnych, następnie zastosowanie chemioterapii zwiększa szansę na przedłużenie życia u chorych na tzw. nieuleczalne nowotwory – wyjaśnia dr. n.med. Ryszard Wierzbicki.

Metoda NanoKnife® jest jedyną perspektywą terapii w miejscach trudnych do leczenia. Jednocześnie nie niesie za sobą skutków ubocznych a ryzyko wystąpienia powikłań jest minimalne.

– W obu przypadkach zabiegów przeprowadzonych w Żagiel Med, obszarem operowanym była trzustka oraz jednoczasowo wątroba. Jednym z pacjentów była chora operowana 1.5 roku temu przez dr Ryszarda Wierzbickiego metodą Nano-Knife przy znacznym stopniu zaawansowania nowotworu trzustki, obecnie była możliwa powtórna operacja. Dla wielu pacjentów z nowotworem trzustki, ta metoda jest jedynym wyjściem. NanoKnife® daje szansę na zmniejszenie guza nowotworowego do rozmiarów umożliwiających niekiedy przeprowadzenie operacji chirurgicznej  – wyjaśnia dr. n.med. Ryszard Wierzbicki.

Metodą tą są również operowane zmiany nowotworowe dotyczące wątroby, nerek oraz płuc. NanoKnife® jest również szczególnie mało inwazyjną i bezpieczną metodą leczenia raka prostaty. Możliwe jest również leczenie wznów nowotworów w obrębie węzłów chłonnych i wznów miejscowych po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego, raka żołądka czy raka dróg żółciowych.

Żagiel Med prowadzi w Lublinie trzy placówki: przy ulicy Tetmajera 21, gdzie działa szpital z przychodnią, oraz przy ulicach – Onyksowej 12 oraz Zana 32 A, gdzie działają jednostki ambulatoryjne. Placówki Żagiel Med oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, medycynę pracy i usługi szpitalne.

Główną działalnością części szpitalnej Żagiel Med jest realizacja procedur zabiegowych z zakresu: ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej a także  laryngologii dla dorosłych i dzieci. Pracownia diagnostyki obrazowej  wyposażona jest w aparat do diagnostyki ultrasonograficznej (ogólnej i dopplerowskiej), urządzenie do radiografii cyfrowej oraz rezonans magnetyczny, dedykowany ortopedii i reumatologii. Oprócz usług poradni POZ pozostałe usługi placówek są komercyjne.

Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej CRH Żagiel.