Lublin: usługi muzykoterapii w CM Sanitas

0
807

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina wprowadziło do swojej oferty nowe usługi w zakresie muzykoterapii. Jest to nieinwazyjne oddziaływanie terapeutyczne mające na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia pacjenta.

Muzykoterapia znajduje zastosowanie między innymi w walce z depresją, zaburzeniami lękowymi, nadmiernym stresem, szumami usznymi, apatią u osób w podeszłym wieku a także z osłabioną koncentracją uwagi i pamięcią słuchową.

Przykładowe działania podejmowane podczas sesji muzykoterapii to między innymi tworzenie muzyki, gra na instrumentach takich jak pianino, syntezator perkusyjny, marakasy, kastaniety, klawesy, tamburyn itd.

Nowa usługa jest dostępna w Centrum Medycznym Sanitas w Lublinie przy ulicy Hempla 5 (w budynku Bigmar). Placówka oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, rehabilitację oraz medycynę pracy. W placówce wykonywane są także zabiegi w zakresie chirurgii jednego dnia.

Sanitas prowadzi też filię w Świdniku, która  oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i konsultacje specjalistyczne.

Większość usług Centrum Sanitas świadczonych jest w ramach kontraktu z NFZ. Wartość kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia ma wartość ponad 8 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.