Lux Med: akcja edukacyjna Akademii Ratownictwa

0
968


Już ponad 500 uczniów szkół średnich z Katowic i Krakowa zostało przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dobiega końca II etap akcji edukacyjnej „Umiem pomóc” prowadzonej przez Akademię Ratownictwa Lux Med. Docelowo w obu tych miastach zostanie przeszkolonych prawie 800 osób.

Do połowy marca wykwalifikowani ratownicy będą prowadzić zajęcia jeszcze w pięciu szkołach – liceach i technikach. W sumie, dzięki dotychczasowym działaniom prowadzonym w Warszawie, Katowicach i Krakowie, blisko 2000 nastolatków zyskało szansę praktycznego nauczenia się jak ratować ludzkie życie. 

„Umiem Pomóc” to innowacyjny program edukacyjny stworzony przez Akademię Ratownictwa  Lux Med, który został zainicjowany w Warszawie we wrześniu 2011 roku. W stolicy wzięło w nim udział 11 szkół – ponad 1 200 uczniów. Kolejne 800 osób zostanie przeszkolonych podczas drugiego etapu akcji prowadzonego w Krakowie i Katowicach. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie pozytywnie oceniają szkolenia i formę prowadzonych zajęć. Dzięki nim teraz młodzi ludzie nie tylko chcą pomagać, ale też potrafią udzielać pierwszej pomocy.

– Profesjonalnie prowadzone zajęcia wzbogaciły młodzież zarówno w wiedzę, jak i umiejętności praktyczne. Szkoła i miasto zyskały grupę młodych ludzi przygotowanych do udzielania pierwszej pomocy, która często decyduje o ludzkim życiu – podsumowuje Justyna Buchta, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

Akcja „Umiem pomóc” zyskała aprobatę nie tylko młodzieży i środowisk szkolnych, ale także władz regionalnych – Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Prezydenta Katowic Piotra Uszoka, którzy patronują temu przedsięwzięciu. Od początku program jest prowadzony także pod patronatem Ministra Zdrowia, a w stolicy wspierany przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

„Umiem pomóc” rozwija się etapami. Po Warszawie, Krakowie i Katowicach szkolenia z pierwszej pomocy będą realizowane w kolejnych miastach. Inicjatywę tę, zdaniem nauczycieli i uczniów oraz władz lokalnych i ministerialnych, należy kontynuować w szkołach w całej Polsce.

– Te entuzjastyczne reakcje potwierdzają wartość akcji „Umiem pomóc”. Dlatego planujemy działania w kolejnych miastach – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. – Wspieramy szkoły w wysiłkach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dając młodzieży możliwość uczenia się od wykwalifikowanych ratowników, którzy na co dzień ratują ludzkie życie. Jednak nie tylko przekazujemy wiedzę i prezentujemy podstawowe techniki ratownicze, staramy się też kształtować postawy zaangażowania i odpowiedzialności – dodaje Anna Rulkiewicz.

Szkolenia w ramach akcji „Umiem pomóc” trwają cztery godziny. Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu prowadzone są w ramach przedmiotu Przysposobienie Obronne lub Edukacja dla Bezpieczeństwa. Akademia Ratownictwa Lux Med zapewnia także materiały: plansze szkoleniowe, certyfikaty dla szkół poświadczające udział w zajęciach, a dla uczniów spersonalizowane karty, zawierające podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejsze numery telefonów do służb ratowniczych. Akcja jest obecna także w Internecie – na www.umiempomoc.pl znajdują się wszelkie informacje o samym programie, materiały szkoleniowe oraz odbywają się konkursy promujące wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Naklejki z kodami QR, które otrzymują uczniowie, automatycznie przekierowują zainteresowanych z telefonu komórkowego na www.umiempomoc.pl

Akcja „Umiem pomóc” została poprzedzona badaniami dotyczącymi poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z pierwszej pomocy, które przeprowadził Instytut 4P reaserch mix. Wyniki pokazały, że młodzi ludzie wiedzą, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, ale aż 63 procent nie podjęłaby żadnego działania samodzielnie, głównie ze względu na obawę o bezpieczeństwo poszkodowanego. Aż 75 procent respondentów nie jest do końca pewnych jak właściwie reagować. Jednocześnie prawie cała młodzież – 99 procent – jest przekonana, że każdy człowiek, a nie tylko wykwalifikowany personel, powinien umieć podjąć działania ratujące życie. Uczniowie deklarują, że to właśnie w szkole chcą uczyć się pierwszej pomocy, nie tylko od nauczycieli, ale przede wszystkim od wykwalifikowanych instruktorów.