Lux Med: bezpłatne badania w ramach programu zwalczania chorób nowotworowych

0
222

Lux Med po raz kolejny bierze udział w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach programu wykonywane są bezpłatne niskodawkowe badania tomografii komputerowej (NDTK) w celu wczesnego wykrywania raka płuc.

Nowotwór płuca to jedna z trudniejszych do wykrycia chorób, gdyż pierwsze jej stadia przebiegają zwykle bezobjawowo. Liczba zachorowań w Polsce od paru lat stale rośnie – obecnie jest to około 20 tysięcy przypadków rocznie. Dzięki wczesnemu zdiagnozowaniu tej choroby można ją w skuteczny sposób wyleczyć operacyjnie.

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób realizuje program badań przesiewowych z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej NDTK.

W programie mogą wziąć udział osoby w wieku od 50 do 70 lat, palące papierosy lub inne wyroby tytoniowe (minimum 1 paczkę dziennie przez 20 lat obecnie lub w przeszłości), osoby narażone na ekspozycje czynników rakotwórczych a także niezależnie od wieku – osoby ze wskaźnikiem odsetkowym EFV1<70% wartości należnych.

Każdy pacjent, który spełnia warunki (wiek, powiat jako miejsce zamieszkania, palenie produktów tytoniowych) powinien otrzymać od lekarza dowolnej specjalizacji skierowanie na bezpłatne badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Na podstawie skierowania badanie zostanie wykonane w pracowniach Lux Med Diagnostyka i przekazane na nośniku CD/DVD do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, celem dokonania interpretacji (opisu). W przypadku wykrycia podejrzanych zmian, bezpośrednio z pacjentem będzie kontaktował się Instytut Gruźlicy. Badanie w całości finansowane jest przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci, u których zostaną wykryte zmiany w płucach, będą kierowani do dalszej diagnostyki i leczenia.

Badania w ramach programu wykonywane są do 16 grudnia 2016 roku.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 193 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się niemal 1 700 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med), drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Euro-Clinic. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną  i chirurgię jednego dnia, a Medicor oferuje świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.