Lux Med Diagnostyka: kolejna integracja

0
955


Lux Med Diagnostyka przejął działalność diagnostyki obrazowej Szpitala Swissmed w Gdańsku. Grupa Lux Med kończy tym samym 2012 rok dokonując kolejnej integracji. W tym roku do największej polskiej sieci medycznej dołączyły już spółki Endoterapia, MegaMed oraz działalność mammograficzna CM Św. Jerzego.

Nowy ośrodek diagnostyczny Lux Med Diagnostyka umożliwia wykonywanie badań ultrasonograficznych, tomografii komputerowej oraz RTG. Warunki transakcji zakładają również możliwość przyszłego rozszerzenia zakresu świadczeń pracowni o wykonywanie badań rezonansem magnetycznym. Przejęcie działalności diagnostyki obrazowej Szpitala Swissmed nie wpływa na bieżącą obsługę pacjentów spółki.

Gdańska placówka Lux Med Diagnostyka przyjmuje pacjentów korporacyjnych i indywidualnych. Ośrodek ma także podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wraz z przejęciem działalności diagnostyki obrazowej gdańskiego szpitala, została zawarta także umowa długoterminowej współpracy, która gwarantuje usługi z zakresu diagnostyki obrazowej pacjentom Swissmed.

– Przejęcie działalności diagnostyki obrazowej Szpitala Swissmed oznacza, że zyskujemy doskonale wyposażoną placówkę w jednym z największych ośrodków miejskich w kraju. Kontynuujemy konsolidację, bardzo rozdrobnionego dotychczas, rynku usług medycznych w Polsce przynosząc wiele korzyści naszym pacjentom. Mamy bardzo duże doświadczenie w integracji podmiotów medycznych, a diagnostyka jest – po opiece ambulatoryjnej – kolejnym bardzo ważnym obszarem, w którym jesteśmy czołowym świadczeniodawcą na rynku. Planujemy rozwijać się jeszcze bardziej w zakresie opieki wysokospecjalistycznej, dążąc do ukształtowania jak najpełniejszej oferty Grupy – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med

Lux Med Diagnostyka to spółka z Grupy Lux Med., która obejmuje spółki AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych, Konsylium oraz Med-Sport. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego), Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. FADO – to największy w Polsce usługodawca oferujący diagnostykę mobilną – mammografię i hemodynamikę. FADO dysponuje m.in. 15 mammobusami. Med-Sport obecnie prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie. Konsylium to ośrodek, wyposażony w tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny, który działa we Wrocławiu.