Lux Med Diagnostyka: przejęcie spółki Tomograf

0
953


Lux Med Diagnostyka przejęła Tomograf Sp. z o. o., spółkę świadczącą usługi z zakresu diagnostyki obrazowej metodami rezonansu magnetycznego i wielorzędowej tomografii komputerowej. Tomograf Sp. z o. o. prowadzi dwie placówki: w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim  przy ulicy Batorego 17/19 w Toruniu oraz w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błażka przy ulicy Poznańskiej 97 w Inowrocławiu.

Łącznie spółka zatrudnia ponad 50 osób. W 2012 roku  wykonano w placówkach spółki ponad 11 tysięcy badań rezonansu magnetycznego i 6 tysięcy badań tomografii komputerowej. Tomograf Sp. z o. o. ma podpisany kontrakt z NFZ.

W Toruniu działają pracownie wielorzędowej tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego w systemie otwartym, a także rezonansu magnetycznego wysokopolowego (1.5T) w systemie zamkniętym. W Inowrocławiu wykonywane są badania rezonansu magnetycznego wysokopolowego (1.5T) w systemie zamkniętym.
– Lux Med Diagnostyka ma już 16 placówek stacjonarnych. Łącznie Grupa Lux Med liczy 142 ośrodki, na które składają się szpitale, placówki ambulatoryjne, poradnie diagnostyczne i dom opiekuńczo-rehabilitacyjny. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich firm medycznych. Co roku na mapie Polski zwiększa się liczba miejsc, w których jesteśmy obecni. Tym samym, konsekwentnie realizujemy naszą strategię, dążąc do świadczenia jak najbardziej kompleksowej opieki medycznej na terenie całego kraju. Mamy bogate doświadczenia w konsolidacji rynku opieki zdrowotnej i obserwujemy, że integracja podmiotów medycznych i synergie z niej wynikające przynoszą korzyści zarówno pacjentom, jak i spółkom, które do nas dołączają – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med.

Głównym doradcą przy transakcji była Vienna Capital Partners.

Lux Med Diagnostyka Sp. z o.o. jest częścią Grupy Lux Med i jedną z największych spółek świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – głównie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii i RTG. Zatrudnia ponad 500 osób, w tym około 100 lekarzy radiologów. Świadczy także usługi teleradiologii dla 26 szpitali i placówek medycznych. W skład Lux Med Diagnostyka wchodzą: AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych, Konsylium oraz Med-Sport. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego). Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. FADO to największy w Polsce świadczeniodawca badań mammograficznych, dysponuje 15 mammobusami oraz trzema placówkami stacjonarnymi: w Warszawie, Gdańsku oraz Poznaniu. Med-Sport prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie. Konsylium to wrocławski ośrodek, wyposażony w tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

Grupa Lux Med to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać  z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ. Z Grupą współpracuje około 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.