Lux Med: Ekran DDS w każdej placówce Grupy

0
832

W placówkach Grupy Lux Med zainstalowano ekrany Digital Dynamic Signage. Lux Med jako pierwsza sieć medyczna w Polsce wykorzystał ten nośnik informacji na tak dużą skalę. Ekrany mają służyć między innymi obsłudze klienta i wsparciu działań marketingowych.

Ponad 200 ekranów Digital Dynamic Signage (DDS) zamontowano w 71 placówkach Grupy Lux Med na terenie całego kraju. Na ekranach wyświetlane są 12-minutowe materiały wideo o charakterze informacyjno – edukacyjnym. Nagrania dotyczą tematów z zakresu zdrowia, ekologii, turystyki i kultury. Ekrany mają być przede wszystkim nowoczesnym kanałem komunikacji z pacjentami, który umożliwia przekazywanie zawsze aktualnych informacji dotyczących oferty, a także pozwala zrelaksować się odwiedzającym, którzy oczekują na wizytę u specjalisty.

Montaż ekranów DDS to także wsparcie działań informacyjnych Grupy. Wyświetlane na nich komunikaty ograniczą z czasem konieczność wykorzystywania materiałów drukowanych. Ponadto, zastosowanie tego nośnika informacji pozwala na dużą elastyczność i możliwość szybkiej edycji treści.

W ramach Grupy Lux Med prowadzonych jest 71 placówek własnych i 24 przyzakładowe, które oferują pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej, a od sierpnia 2010 r. – również szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni medycznych w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ok. 1 050 000 pacjentów.

Oferta Grupy Lux Med kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych latami wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie abonamentów medycznych, a także świadczeń FFS (fee for service) oraz w ramach kontraktu z NFZ.