Lux Med i Enel-Med inwestują w dalszy rozwój

0
1008

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Centrum Medyczne Enel-Med S.A. zawarło z Grupą Lux Med. umowę inwestycyjną na sprzedaż spółki zależnej Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o., w skład której wchodzi siedem placówek diagnostycznych. Umowa inwestycyjna została podpisana w celu realizacji planów rozwoju Enel-Med na lata 2014-2016.

Dla Grupy Lux Med transakcja oznacza powiększenie liczby placówek diagnostycznych do 27 i kolejny krok w realizacji strategii rozwoju kompleksowej opieki medycznej, czemu służy między innymi konsolidacja rynku diagnostyki obrazowej.
Umowa inwestycyjna przewiduje, że 100 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej od Centrum Medycznego Enel-Med S.A. – Centrum Medycznego Diagnostyka sp. z o.o. zostanie nabyte przez spółkę Lux Med Diagnostyka sp. z o.o., która obejmie kontrolę nad placówkami diagnostycznymi zlokalizowanymi w Wołominie, Łomży, Poznaniu, Koninie, Lublinie, Mielcu oraz Oddziale Bielany w Warszawie.

Placówki te nie tworzą bezpośredniej synergii z podstawową działalnością Centrum Medycznego Enel-Med Enel-Med. S.A. – opieką medyczną w systemie abonamentowym oraz skierowaną do pacjentów indywidualnych,  a ich udział w przychodach ze sprzedaży Spółki stanowi mniej niż 11 proocent. Cena sprzedaży została ustalona na  59 mln zł minus zadłużenie, które wynosi ok. 6,25 mln zł.

Enel-Med nadal będzie wykonywał badania z zakresu diagnostyki obrazowej przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w obu szpitalach Spółki zlokalizowanych w Warszawie: w Szpitalu Centrum, Szpitalu Zacisze oraz badania rezonansu magnetycznego w przychodni wieloprofilowej w Gdańsku. Ponadto, w najbliższym czasie spółka zamierza rozszerzyć działalność o nowe rynki.
Dzięki transakcji Grupa Lux Med powiększa swoją sieć pracowni diagnostycznych do

27 placówek i umacnia pozycję na rynku diagnostyki obrazowej.
– Jako największa grupa medyczna w Polsce koncentrujemy się na rozwoju kompleksowej opieki w skali ogólnopolskiej. Rozwijamy się organicznie i drogą fuzji oraz przejęć, tym samym wpływając na konsolidację rynku. Na tym polu zebraliśmy bogate doświadczenie.  Umiemy sprawnie zarządzać tymi procesami, uzyskujemy efekty synergii, które przekładają się na korzyści dla pacjentów, współpracujących z nami szpitali i  samych pracowników. W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy skalę działalności na rynkach diagnostyki obrazowej i hospitalizacji, niezmiennie rozwijamy też opiekę ambulatoryjną. Nasze centra medyczne są otwierane  w kolejnych miastach średniej wielkości.
Zależy nam, aby Grupa Lux Med posiadała infrastrukturę na terenie całego kraju oferując opiekę na każdym  etapie leczenia i w obszarze  profilaktyki. Transakcja z Enel-Med doskonale wpisuje się w naszą strategię – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Dla Lux Med transakcja oznacza już szóste przejęcie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Przed kilkoma dniami do Grupy dołączyła sieć placówek ambulatoryjnych Centrum Zdrowia Medycyna z Białegostoku. W grudniu 2013 Grupa przejęła specjalistyczny szpital medycyny sportowej i ortopedii Carolina Medical Center w Warszawie oraz spółkę diagnostyczną Tomograf w Toruniu. W tym roku – pracownie diagnostyczne Scanlab w Łodzi i Diagnostic-Med w Poznaniu.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która zatrudnia ponad 10 000 osób. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.
Opieka medyczna świadczona jest w 160 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed w Warszawie działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje około 1600 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 400 000 pacjentów.

Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także spółki: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych.  Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.
Centrum Medyczne Enel-Med S.A. istnieje od 1993 roku. Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Enel-Med oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.

Na ogólnopolską sieć medyczną Enel-Med składają się wieloprofilowe oddziały własne, zlokalizowane w Warszawie (Promenada, Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie), sześć specjalistycznych przychodni przyzakładowych (Sonoco w Łodzi, Philips w Pile, NBP i Millennium w Warszawie, LG Display Poland w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław-Kobierzyce, Przychodnia Przyzakładowa w Rossmann SDP w Łodzi) oraz dwa szpitale w Warszawie: wielospecjalistyczny Szpital Zacisze, funkcjonujący od 1998 roku (operacje z zakresu: ginekologii, laryngologii, okulistyki, chirurgii naczyniowej i ogólnej) i otwarty w 2012 roku. Szpital Centrum, gdzie wybitni lekarze operatorzy przeprowadzają innowacyjne zabiegi z zakresu ortopedii, neurochirurgii i chirurgii ręki. Ogólnopolska sieć medyczna Enel-Med obejmuje również około1 250 placówek partnerskich w całej Polsce.

Centrum zatrudnia wybitnych lekarzy w prawie 60 specjalnościach, między innymi ginekologów, kardiologów, ortopedów, neurologów, okulistów, pediatrów oraz psychologów. Kompleksowa oferta wieloprofilowych oddziałów obejmuje badania laboratoryjne, szeroki zakres badań USG, EKG, pracownie RTG, drobne zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne. 

Enel-Med świadczy też kompleksowe usługi dla dzieci i dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii. Ma na koncie liczne wyróżnienia za osiągnięcia implantologiczne. Świetnie wyposażone oddziały rehabilitacji umożliwiają przeprowadzenie leczenia rehabilitacyjnego we wszelkich schorzeniach narządu ruchu o charakterze przeciążeniowym lub przewlekłym. Prestiżowy Program 24h dla zdrowia pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia w jeden dzień.

Enel-Med posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group. Zespół Enel-Med liczy obecnie około  1 900  osób, w tym  prawie 1000 lekarzy i około 500 pracowników personelu medycznego nielekarskiego. Z usług Enel-Med korzysta ponad 300 tysięcy pacjentów. W ramach programu Enel-Care, Centrum obsługuje pracowników ponad  1 800 firm.