Lux Med: III etap akcji Akademia Ratownictwa

0
873

„Umiem pomóc” – akcja edukacyjna Akademii Ratownictwa Lux Med wkracza w III etap. Po sukcesie w Warszawie w 2011 roku oraz Krakowie i Katowicach w roku szkolnym 2012/2013, rozpoczynają się szkolenia we Wrocławiu.

Dotychczasowe efekty akcji są imponujące – ratownicy medyczni odwiedzili ponad 20 szkół średnich, 2100 młodych ludzi wie już, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. W akcji we Wrocławiu weźmie udział 6 szkół i 500 uczniów. Tak jak w innych miastach, tak i tu władze lokalne wspierają akcję, która odbywa się pod patronatem Urzędu Miasta Wrocławia, w skali ogólnopolskiej patronuje jej od początku Ministerstwo Zdrowia.

„Umiem Pomóc” to innowacyjny program edukacyjny stworzony przez Akademię Ratownictwa Lux Med, który został zainicjowany w Warszawie we wrześniu 2011 roku. W stolicy wzięło w nim udział 11 szkół, w sumie ponad 1 200 uczniów. II etap w roku szkolnym 2012/2013 był prowadzony w Krakowie i Katowicach w 10 placówkach dla 800 młodych osób. Akcja rozwija się sukcesywnie, jej efektem są tysiące uczniów przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w trzech miastach Polski. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli, którzy doceniają wiedzę, podejście ratowników oraz praktyczną formę nauki i ciekawe materiały. Dla szkół jest ważne także to, że nie ponoszą żadnych kosztów.

– Kolejne edycje „Umiem pomóc” pokazują, że nasza inicjatywa jest potrzebna. Każdy z tych młodych ludzi posiada teraz umiejętności, które pozwolą mu udzielić pierwszej pomocy – oznacza to, że szanse osób poszkodowanych w wypadkach rosną,. Konsekwentnie prowadzimy akcję w poszczególnych miastach, gdzie jako Lux Med jesteśmy obecni – rozszerzamy jej zasięg, szkolimy całe klasy, a jednocześnie kształtujemy postawy młodych ludzi, którzy nie obawiają się już reagować i pomagać w sytuacjach kryzysowych – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes Grup Lux Med.

Szkolenia w ramach akcji „Umiem pomóc” trwają cztery godziny. Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu prowadzone są w ramach przedmiotu przysposobienie obronne lub edukacja dla bezpieczeństwa. Akademia Ratownictwa Lux Med zapewnia także materiały: plansze szkoleniowe, certyfikaty dla szkół poświadczające udział w zajęciach, a dla uczniów spersonalizowane karty, zawierające podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejsze numery telefonów do służb ratowniczych.

Akcja jest obecna także w Internecie – na www.umiempomoc.pl znajdują się wszelkie informacje o samym programie, materiały szkoleniowe oraz odbywają się konkursy promujące wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Naklejki z kodami QR, które otrzymują uczniowie, automatycznie przekierowują zainteresowanych z telefonu komórkowego na www.umiempomoc.pl.

Akcja „Umiem pomóc” została poprzedzona badaniami dotyczącymi poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z pierwszej pomocy, które przeprowadził Instytut 4P reaserch mix. Wyniki pokazały, że młodzi ludzie wiedzą, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, ale aż 63 procent nie podjęłaby żadnego działania samodzielnie, głównie ze względu na obawę o bezpieczeństwo poszkodowanego. Aż 75 procent respondentów nie jest do końca pewnych jak właściwie reagować. Jednocześnie prawie cała młodzież – 99 procent – jest przekonana, że każdy człowiek, a nie tylko wykwalifikowany personel, powinien umieć podjąć działania ratujące życie. Uczniowie deklarują, że to właśnie w szkole chcą uczyć się pierwszej pomocy, nie tylko od nauczycieli, ale przede wszystkim od wykwalifikowanych instruktorów.