Lux Med: komunikacja „Lekarz – Pacjent” oceniana po każdej wizycie

0
794


Lux Med jako pierwsza sieć medyczna w Polsce wprowadza bieżący monitoring satysfakcji pacjentów. Nowatorskie rozwiązanie będzie stosowane we wszystkich placówkach Lux Med i Medycyny Rodzinnej – w ciągu 24 godzin po konsultacji każdy pacjent otrzyma drogą mailową ankietę, która pozwoli ocenić poziom zadowolenia z przebiegu wizyty lekarskiej.

Ankietę otrzyma każdy pacjent, którego adres e-mail za jego zgodą znalazł się w bazie Lux Med. Będzie zawierała sześć punktów badających poziom zadowolenia z wizyty lekarskiej. Pacjent będzie mógł ocenić między innymi, czy otrzymał jasne i zrozumiałe informacje dotyczące stanu zdrowia. Wypowie się, czy lekarz podczas wizyty poświęcił mu tyle uwagi i zainteresowania, ile potrzebował, a także czy rozwiał jego wszelkie wątpliwości. Będzie mógł również wyrazić swoją opinię na temat warunków prywatności i intymności – czy były one odpowiednie do sytuacji i wreszcie odpowiedzieć na pytanie, czy poleciłby swojej rodzinie i przyjaciołom lekarza, który go przyjął. Następnie pacjent do każdego pytania przypisuje ocenę od 0 do 10.

– Bardzo zależy nam na stałym podnoszeniu jakości obsługi pacjentów. Robimy to tym skuteczniej, im lepiej znamy ich opinie. Dlatego teraz wprowadzamy rozwiązanie, które pozwoli nam jeszcze bardziej precyzyjnie wskazać obszary, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Zależy nam na tym, aby pacjent czuł, że jest pod odpowiednią opieką od momentu wejścia do placówki, aż do jej opuszczenia, ale standardy medyczne i odpowiednia komunikacja na linii „lekarz – pacjent” są najważniejsze – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med.

Nowa ankieta to jeden z wielu elementów tworzących system stałego monitoringu jakości usług Lux Med. W jego skład wchodzą również prowadzone regularnie wywiady telefoniczne, badania realizowane przez niezależne firmy zewnętrzne, a także audyty tzw. Tajemniczego Klienta. W minionym roku uruchomiony został również tzw. System Zintegrowanego Audytu Nadzoru Nad Standardami Medycznymi. Projekt ten ma na celu ocenę jakości standardów medycznych w placówkach Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka ambulatoryjna świadczona jest w 118 centrach medycznych własnych i przyzakładowych. Pacjenci na terenie całego kraju mają do dyspozycji 50 placówek Lux Med i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje około 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.

Grupa ma cztery szpitale: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie) oraz dwa szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Szpital Lux Med), a drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także spółki: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia i MegaMed. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, a MegaMed opiekę ambulatoryjna i chirurgię jednego dnia. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy medycznej Bupa.