LUX MED: kształcenie pielęgniarek i położnych

0
1932

18 listopada 2011 roku rozpoczęła się I edycja organizowanego przez Grupę LUX MED specjalistycznego kursu „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”. Już od stycznia 2012 w sześciu miastach Polski startuje cykl szkoleń „Podnieś swoje kwalifikacje”.

Grupa LUX MED została wpisana do rejestru kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Warszawie z kursem „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”, tym samym zdobywając uprawnienia instytucji szkoleniowej. 18 listopada 2011 rozpoczął się kurs skierowany do pracowników warszawskich placówek Grupy LUX MED. Od stycznia 2012 roku rozpoczyna się cykl szkoleń pielęgniarek i położnych w 6 miastach Polski, w których będą mogły również uczestniczyć osoby spoza firmy. Miasta objęte programem „Podnieś swoje kwalifikacje” to Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Gdańsk.

Oferta obejmuje 5 kursów: „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”, „Szczepienia ochronne”, „Wykonanie i ocena testów skórnych”, „Wykonywanie badania spirometrycznego” oraz „Podstawy audiometrii dla pielęgniarek”. W szkoleniach prowadzonych przede wszystkim przez pracowników Grupy może wziąć udział każda zainteresowana osoba wykonująca zawód pielęgniarki lub położnej.

Kursy specjalistyczne to forma kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która ma na celu zdobycie przez uczestnika szkolenia kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

W naszej strategii ważne miejsce zajmują inwestycje w rozwój kompetencji zawodowych pracowników medycznych. W tym roku już po raz trzeci zorganizowaliśmy Akademię Pielęgniarek i Położnych, regularnie odbywają się szkolenia w ramach Akademii Medycyny Rodzinnej skierowanej do lekarzy. Od dwóch lat prężnie działa nasza Akademia Ratownictwa. W Szpitalu Grupy LUX MED rozpoczęliśmy właśnie cykl warsztatów szkoleniowych dla lekarzy, którego uczestnicy otrzymują punkty Okręgowej Izby Lekarskiej. Uruchamiane obecnie podyplomowe kształcenie pielęgniarek i położnych to kolejny przykład aktywności na polu edukacji, którą włączamy się w działania na rzecz ogólnego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego i jakości usług medycznych – mówi lek. med. Barbara Gad-Karpierz, Członek Zarządu LUX MED, Dyrektor Pionu Medycznego.

W ramach Grupy LUX MED prowadzonych jest 70 placówek własnych i 24 przyzakładowe, które oferują pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej, a od sierpnia 2010 r. – również szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje ok. 1350 poradni medycznych w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ok. 1 050 000 pacjentów.