Lux Med: nowatorski projekt edukacyjny „Onkonawigator”

0
985


Lux Med we współpracy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie rozpoczyna działania edukacyjne na rzecz czujności onkologicznej lekarzy i pielęgniarek. Ich celem jest udoskonalenie systemu rozpoznawania, diagnozowania, a także jakości opieki nad pacjentem po leczeniu onkologicznym.

„Onkonawigator” to nowatorski projekt edukacyjny, który został zainaugurowany 8 czerwca 2013 roku podczas XV Akademii Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Lux Med. Inspiracją jego do uruchomienia są dane epidemiologiczne, które pokazują wzrastające zagrożenie chorobami nowotworowymi. Co czwarty Polak zachoruje, choruje lub był leczony z powodu nowotworu. „Onkonavigator” ma na celu wzmocnienie czujności w zakresie ryzyka zachorowania na nowotwór wśród lekarzy i pielęgniarek, a także rozwój umiejętności postępowania z osobami chorymi na nowotwory.

Efektem działań prowadzonych w ramach kampanii przez następne 24 miesiące będzie wypracowanie najlepszych standardów postępowania, które na stałe zostaną wdrożone do opieki na pacjentami Grupy Lux Med. Jednocześnie organizatorzy mają nadzieję, że ostateczna wersja standardu istotnie wpłynie na jakość opieki nad pacjentami onkologicznymi w całej Polsce.

– Mamy wiedzę i ponad 20-letnie doświadczenie, którymi chcemy się dzielić. Uruchamiamy różne formy kształcenia umożliwiające rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych lekarzy i pielęgniarek. Tworzymy, angażujemy się i wspieramy wartościowe projekty edukacyjne i informacyjne, których celem jest rozwój szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i opieki nad pacjentem – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

– Sytuacja, w której choroby onkologiczne są powszechne i jednocześnie stały się schorzeniami przewlekłymi, stawia przed personelem medycznym nowe wyzwania. Im wcześniej rozpoznamy chorobę nowotworową i wdrożymy odpowiednią terapię, tym większe są szanse wyleczenia. Nasza czujność przekłada się na wczesne rozpoznanie, które następnie pozwala zastosować mniej agresywne leczenie – dodaje Barbara Gad-Karpierz – Dyrektor ds. Standardów i Bezpieczeństwa Pacjentów Lux Med.

– To pilotażowe przedsięwzięcie, które wierzę, że ma szanse powodzenia. Dzięki zaangażowaniu osób z Grupy Lux Med udało się wypracować założenia kampanii i program. Nieocenione wsparcie merytoryczne wniósł Polski Komitet Zwalczania Raka, na którym opierają się powstałe materiały. Cieszę się, że lider rynku usług medycznych zdecydował się na taki krok dla dobra swoich pacjentów – stwierdza Szymon Chrostowski, Prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Wraz z uruchomieniem „Onkonavigatora” wydany został specjalny „Poradnik onkologiczny – diagnoza, terapia, współpraca z pacjentem” (baza wiedzy i zestaw zaleceń dotyczących diagnozowania nowotworów oraz postępowania z pacjentem w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej w różnych stadiach jej zaawansowania wraz z wykazem ośrodków onkologicznych w każdym województwie). W ramach działań planowane jest również wprowadzenie Onko-karty zapewniającej ciągłość opieki i bezpieczeństwo pacjenta na etapie diagnozowania oraz objęcie kompleksową opieką po leczeniu specjalistycznym. Organizowane będą też szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, a za kilka miesięcy zostanie uruchomiony specjalny portal e-learningowy.

Dodatkowo, w ramach kampanii  przygotowane zostały działania adresowane bezpośrednio do pacjentów, między innymi plakat prezentujący 12 zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, który zawiera proste wskazówki, jak minimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór. W najbliższym czasie na www.luxmed.pl.powstanie również specjalna zakładka przybliżająca tematykę nowotworową

Pomysłodawcami projektu są: Barbara Gad-Karpierz – Dyrektor ds. Standardów i Bezpieczeństwa Pacjentów Lux Med, dr. n. med. Joanna Perkowicz – Doradca Prezesa ds. Bezpieczeństwa Pacjenta i Szpitalnictwa Grupy Lux Med, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, Beata Ambroziewicz – Dyrektor Fundacji Wygrajmy Zdrowie, Beata Ziemkiewicz – Janota – Dyrektor Polskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz Andrzej Chojecki – konsultant Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Ogólnopolski, kompleksowy program czujności onkologicznej realizowany przez Lux Med we współpracy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie został zaplanowany na wiele lat i ma zaangażować tysiące lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich zainteresowanych profilaktyką i leczeniem nowotworów. Chodzi o to, by w dłuższej perspektywie choroby te były leczone szybciej, taniej i efektywniej.