Lux Med: nowoczesne pielęgniarstwo podczas VII Akademii Pielęgniarek i Położnych

0
981

14 listopada 2015 Grupa Lux Med zorganizowała już VII Akademię Pielęgniarek i Położnych, która odbyła się w Warszawie. Pośród ponad 370 gości Akademii znalazły się między innymi pielęgniarki i położne z Wielkiej Brytanii.

Tegoroczna Akademia Pielęgniarek i Położnych Grupy Lux Med odbyła się pod hasłem „Nowoczesne pielęgniarstwo/położnictwo w zintegrowanym modelu opieki nad pacjentem”.

W Akademii wzięło udział ponad 370 osób, w tym między innymi pielęgniarki z Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej oraz Nowej Zelandii, które zatrudnione są w Bupa.

Uczestnicy mogli wysłuchać trzynastu prelekcji dotyczących nowoczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, w tym na przykład na temat: „ICNP – czym jest i jak ją wdrożyć?”, „Edukacja diabetologiczna – model zintegrowanej opieki diabetologicznej”, „Model zintegrowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą onkologiczna”, „Podstawy diagnostyki i profilaktyki chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia”, „Nowoczesne metody leczenia ran – stopa cukrzycowa”, „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – recepty”, „Nowoczesne położnictwo”.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, konsultanci krajowi  w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele uczelni medycznych, przedstawiciele Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej czy też Polskiego Komitetu Zwalczania Raka.

– Aktywnie działamy na rzecz zwiększania roli pielęgniarek i położnych w procesie opieki nad pacjentem. Nasz zespół pielęgniarek i położnych ma bardzo szerokie kompetencje i jest doskonale przygotowany do zmian, nowych oczekiwań i odpowiedzialności – mówi Monika Tomaszewska, dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Położnictwa Grupy Lux Med.

– Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest zapisane w strategii Grupy Lux Med,  a Akademia Pielęgniarek i Położnych stanowi doskonałe forum do dyskusji. Od lat organizujemy spotkania takie jak Akademia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, Akademia Pielęgniarek, czy też warsztaty szkoleniowe, za które przyznawane są punkty OIL. Inwestujemy w nasz zespół mając świadomość, że pracownicy medyczni są największym kapitałem każdej organizacji dbającej  o zdrowie pacjentów – dodaje dr n med. Krzysztof Kurek, Członek Zarządu Lux Med.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 181 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 600 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia),  trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Euro-Clinic. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed – opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Medicor oferuje  świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Grupa Lux MEd jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.