Lux Med organizatorem Akademii Chirurgii Jednego Dnia

0
892


Szpital Lux Med był organizatorem Akademii Chirurgii Jednego Dnia w Warszawie. W czasie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wykładów na temat małoinwazyjnych technik operacyjnych, profilaktyki oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Prelegentami podczas Akademii byli specjaliści ze Szpitala Lux Med: prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Paśnik, prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński, prof.  dr  hab. n. med. Adam Dziki, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, dr n. med. Lubomir Lembas oraz dr n. med. Jan Szypuła. Wykłady były poświęcone takim tematom jak: małoinwazyjna chirurgia jamy brzusznej, chirurgia bariatryczna, bezpieczeństwo w chirurgii plastycznej i estetycznej, leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, choroba uchyłkowa, owrzodzenie żylne podudzi, czy też endoprotezowanie biodra. Podczas  Akademii odbywały się również pokazy operacji chirurgicznych z warsztatów szpitalnych nagrane w technologii 3D.

Działający od sierpnia 2010 roku Szpital Lux Med w Warszawie systematycznie angażuje się w działalność szkoleniową skierowaną do lekarzy. W Szpitalu odbywają się m.in. warsztaty szkoleniowe, których uczestnicy otrzymują punkty Okręgowej Izby Lekarskiej.

W ramach Grupy Lux Med prowadzonych jest 71 własnych centrów medycznych i 24 przyzakładowe, które oferują pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej. Od sierpnia 2010 r. w ramach Grupy działa szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni medycznych w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad milion pacjentów.

Do Grupy Lux Med należy także również Lux Med Diagnostyka, w tym AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych, Med-Sport oraz ośrodek Tabita – placówka całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej specjalistycznej opieki.

W kwietniu 2012 r. Lux Med nabył 100% udziałów spółki Endoterapia – czołowego ośrodka endoskopowego w Polsce. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia.