Lux Med: pacjenci potrzebują skoordynowanej opieki zdrowotnej

0
752


Jednym z podstawowych problemów polskich pacjentów jest poczucie zagubienia w systemie opieki zdrowotnej. Niestety bardzo często pacjenci zmagający się z istotnymi problemami zdrowotnymi krążą od lekarza do lekarza, poszukując właściwej diagnozy. O potrzebie koordynacji ścieżki leczenia pacjenta i dostępnych narzędziach rozmawiali uczestnicy panelu „Koordynowana Opieka Zdrowotna – wpływ na jakość i dostępność świadczeń” podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

– Pacjenci potrzebują skoordynowanej opieki zdrowotnej. Koordynacja – czyli zapewnienie ciągłości leczenia – zdecydowanie podwyższa jego skuteczność. Przede wszystkim koordynacja skraca czas postawienia właściwej diagnozy. Jednocześnie przynosi to ogromne korzyści całemu systemowi opieki medycznej, ponieważ pacjenci poszukujący właściwej ścieżki nie wydłużają kolejek do specjalizacji, których w danym momencie nie potrzebują. Korzyści są więc namacalne zarówno dla pojedynczego pacjenta, jak i całego systemu opieki zdrowotnej – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Dzisiaj, nawet po udanym zabiegu operacyjnym, bardzo często brakuje właściwej ciągłości leczenia i na przykład brak odpowiedniej rehabilitacji niweczy pracę chirurgów. Poszczególne odcinki procesu leczniczo-terapeutycznego działają w oderwaniu od siebie, co odbija się na wyniku końcowym, czyli zdrowiu pacjenta.

Warunkiem koniecznym do zapewnienia koordynacji opieki jest pełna informatyzacja placówek medycznych. Informacja na temat stanu zdrowia pacjenta  musi za nim cały czas podążać i być dostępna w wielu miejscach jednocześnie. Tym samym, elektroniczna historia leczenia stanowi niezbędne minimum.

– Bardzo korzystnym rozwiązaniem wspierającym jest telemedycyna, która ułatwia właściwe pilotowanie poczynań pacjenta, a także umożliwia szybkie uzyskanie drugiej opinii medycznej. Z powodzeniem wdrożyliśmy to narzędzie w Lux Med i rozwijamy je z myślą o wsparciu procesu koordynacji leczenia i zwiększeniu dostępności opieki medycznej – dodaje Anna Rulkiewicz.

Organizatorami panelu „Koordynowana Opieka Zdrowotna – wpływ na jakość i dostępność świadczeń” była Grupa Lux Med i EY. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Porozumienia Zielonogórskiego i Bupa.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 194 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 700 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed  w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia),  trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Eurodental, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Euro-Clinic. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Medicor oferuje  świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Grupa Lux MEd jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.