Lux Med: panel o telemedycynie podczas Forum Ekonomicznego

0
465

Grupa Lux Med i firma doradcza EY zorganizowały w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, które odbyło się od 5 do 7 września 2017 roku,  panel pod tytułem „Telemedycyna – opieka medyczna dalej czy bliżej pacjenta?”

Wstępem do dyskusji była prezentacja prezes Grupy Lux Med, Anny Rulkiewicz, która na przykładzie Mercy Virtual Care Centre z Missouri w USA omówiła możliwości wykorzystania oraz trendy w rozwoju telemedycyny na najbardziej rozwiniętym rynku medycznym na świecie.

Prezes Rulkiewicz przedstawiła następnie charakterystykę polskiego rynku telemedycznego, osiągnięcia Grupy Lux Med we wprowadzaniu usług telemedycznych, a także korzyści płynące z takich rozwiązań i bariery ich dalszego rozwoju w naszym kraju.

 

 

Podczas dyskusji podkreślono, że pomimo barier w postaci braku finansowania ze środków publicznych i nienadążającej za rozwojem rynku legislacji, prywatne podmioty medyczne odgrywają w Polsce rolę pionierów i liderów w wykorzystywaniu nowych technologii, w tym telemedycyny. Wskazano, że czerpanie z doświadczeń sektora prywatnego to optymalna ścieżka wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań także w sektorze publicznym.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wyrazili determinację do wspierania rozwoju telemedycyny, między innymi poprzez tworzenie takich regulacji, które usankcjonują możliwości oferowane przez telemedycynę podmiotom medycznym i pacjentom, a jednocześnie nie będą ograniczały jej dalszego rozwoju. Padła również deklaracja o stopniowym włączaniu procedur telemedycznych do koszyka świadczeń refundowanych przez NFZ.

W dyskusji moderowanej przez Jakuba Szulca, partnera w EY, wzięli udział Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, profesor Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agnieszka Kister, dyrektor departamentu funduszy europejskich i e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Miłkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Tomasz Wachnicki z Air Liquide.