Lux Med partnerem Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

0
1013

Grupa Lux Med jest partnerem VI Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotycząca aktualnych problemów rynku medycznego w Polsce oraz  jego przemian, prowadząca do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia i wzrostu zadowolenia pacjentów.

W Forum jak co roku udział biorą przedstawiciele administracji państwowej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, eksperci ds. zdrowia, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych oraz prezesi firm farmaceutycznych.

Główne zagadnienia tematyczne tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia to: finansowanie sytemu ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, prawne rozwiązania w ochronie zdrowia, e-zdrowie – przyszłość ochrony zdrowia, innowacyjne metody leczenia oraz podsumowanie pakietu onkologicznego .

„Trudno dyskutować o przyszłości kraju — jego ekonomii, gospodarce, finansach, nie uwzględniając obszaru ochrony zdrowia, który generuje 10 procent PKB państwa i daje pracę wielu milionom obywateli. Nie można także kreować przyszłości kraju, nie biorąc pod uwagę problemu zdrowia społeczeństwa, jego znaczenia i wpływu na wszystkie obszary życia. Zapotrzebowanie na nowe usługi zdrowotne, wykorzystujące nowe technologie, między innymi platformę e-zdrowie, pokazuje, że dyskusja jest potrzebna i powinna się toczyć na wielu płaszczyznach”. – czytamy w komunikacie organizatorów spotkania.

— Forum Ochrony Zdrowia już od ponad 5 lat jest miejscem, które ułatwia całościowe spojrzenie na ochronę zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i lokalnym, pozwala na szukanie rozwiązań systemowych oraz szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji, czy jednostek organizacyjnych. Uczestniczą w nim eksperci, lekarze, biznesmeni, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną zdrowia. Dzięki nim możliwe jest zwiększanie efektywności systemu ochrony zdrowia i poprawa stanu zdrowia całego społeczeństwa – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Forum Ekonomiczne w Krynicy odbędzie się w dniach 8-10 września 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.forum-ekonomiczne.pl