Lux Med partnerem forum polsko-brytyjskiego

0
712

Lux Med był partnerem drugiej edycji Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego, które odbyło się w Londynie. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. „Wspólne możliwości czy wspólne wyzwania w biznesie i handlu?”.

Podczas panelu prezes Rulkiewicz mówiła między innymi o tym,  czym dla Grupy Lux Med jest bycie częścią Bupa, wskazując obszary, w których Lux Med wykorzystuje know-how Bupa do rozwoju swoich usług w Polsce, a także konkretne przykłady unikalnych kompetencji Lux Med, które Bupa wykorzystuje na innych rynkach na świecie.

W wydarzeniu uczestniczyło około 250 liderów ze świata nauki, biznesu i polityki, w tym współprzewodniczący Forum Sir Malcolm Rifkin, Minister Stanu Sir Alan Duncan, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki i Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Celem Forum jest pogłębienie dialogu między polskim i brytyjskim społeczeństwem.

Lux Med jest częścią Bupa od kwietnia 2013 roku, kiedy zakończył się proces przejęcia Grupy od Mid Europa Partners.

Bupa jest międzynarodową grupą, która obsługuje 22 miliony klientów i zatrudnia 70 000 osób. Prowadzi działalność na całym świecie, głównie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Australii, Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Bupa posiada doświadczenie w szerokim zakresie usług medycznych, w tym w ubezpieczeniach zdrowotnych, medycynie pracy, profilaktyce i poradnictwie zdrowotnym, w zarządzaniu szpitalami, prowadzeniu przychodni oraz domów opieki dla osób w podeszłym wieku.

Bupa osiąga też sukcesy w zarządzaniu zintegrowanymi usługami zdrowotnymi, co sprzyja poprawie jakości świadczeń, a także sprawia, że opieka zdrowotna staje się bardziej dostępna. W Hiszpanii na przykład, Bupa prowadzi zintegrowaną działalność obejmującą ubezpieczenia, szpitale, przychodnie lekarskie i gabinety stomatologiczne.

Ponadto w celu zapewnienia klientom najlepszych rozwiązań Bupa angażuje się we współpracę z innymi uczestnikami rynku zdrowia, w tym między innymi państwowymi systemami opieki zdrowotnej, innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i świadczeniodawcami. Na przykład w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, Bupa zapewnia opiekę pozaszpitalną oraz długoterminową na rzecz systemu publicznej opieki zdrowotnej.

Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i zapewnia swoim klientom pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Pod opieką Grupy znajduje się 1 900 000 pacjentów, do których dyspozycji jest 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych ambulatoryjnych centrów medycznych, 7 szpitali, 31 placówek diagnostycznych, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i około 1600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 000 osób, w tym około 6300 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego.