Lux Med ponownie wśród najlepszych marek

0
790

Lux Med po raz kolejny znalazł się w gronie najsilniejszych wizerunkowo marek na polskim rynku. Międzynarodowa organizacja The Superbrands Ltd., obecna w 87 krajach, która od pond 20 lat wyłania i nagradza najsilniejsze marki działające na lokalnych rynkach, przyznała Lux Med 3 tytuły.

Lux Med otrzymał wyróżnienia: Superbrands 2015/2016, Created in Poland Superbrands 2015/2016 oraz Business Superbrands 2015/2016.

Przyznanie tytułu Superbrands odbywa się kilkuetapowo. Pierwszy etap polega na stworzeniu listy marek konsumenckich, na której znajduje się ponad 2300 pozycji w 110 kategoriach. Lista tworzona jest na podstawie wyników niezależnych badań rynku i co roku jest weryfikowana w pilotażowym badaniu konsumenckim, gdzie dokonywany jest pomiar wspomaganej znajomości marki oraz skłonności do jej poleceń. Następnie marki z najwyższymi ocenami w badaniu konsumenckim przechodzą do kolejnego etapu, w którym eksperci Rady Marek Superbrands dokonują oceny wizerunkowej siły marki na polskim rynku.

Tytuł Created in Poland Superbrands przyznawany jest najsilniejszym markom z polskim rodowodem (bez względu na pochodzenie kapitału obecnego właściciela), na podstawienie wyniku badania konsumenckiego, przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia, na próbie 15 tysięcy polskich respondentów.

Tytuł Business Superbrands otrzymują z kolei marki na podstawie oceny menedżerów oraz członków Rady Marek. Proces Certyfikacji Superbrands dla marek biznesowych rozpoczyna się od stworzenia listy 700 marek korporacji oraz B2B, w oparciu o rankingi obrotów spółek, bazę spółek notowanych na GPW oraz na podstawie ubiegłorocznych nominacji ekspertów Rady Marek Business Superbrands. Lista ta trafia pod ocenę przedstawicieli środowiska biznesowego (menedżerów średniego i wyższego szczebla). Czynniki, które są brane pod uwagę to: pozycja rynkowa, jakość usług/produktów, jakość relacji B2B, innowacyjność, CSR. Po ocenie menedżerów skrócona lista marek weryfikowana jest przez przedstawicieli Rady Marek Business Superbrands, którzy oceniają również jakość brandingu i wyłaniają zwycięzców.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 181 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 600 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia),  trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Euro-Clinic. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed – opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Medicor oferuje  świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.